Veel opties grensstelling gemeente veebedrijf

Lokale overheden hebben in ieder geval zes wetgevingen in handen om het effect van de veehouderij op de volksgezondheid te toetsen en eventueel te begrenzen.

Veel+opties+grensstelling+gemeente+veebedrijf
©

Dat schrijven staatssecretarissen Sharon Dijksma (EZ) en Wilma Mansveld (I&M) in een brief aan de Tweede Kamer.
Op verzoek van de Tweede Kamer zette de regering de mogelijkheden op een rij om volksgezondheid mee te nemen in afwegingen bij vergunningverlening voor veehouderijenbedrijven.

Wetgeving

De volgende wetgeving wordt genoemd:

· MER: Gezondheid is een onderdeel van de milieueffectrapportage en daarin is de Gezondheidseffect Screening (GES) opgenomen die kan worden gebruikt voor het inzichtelijk maken van gezondheidseffecten.

· Omgevingsvergunning: Bij aanvragen van een omgevingsvergunning milieu voor een veehouderij moeten ook de gevolgen daarvan voor de gezondheid van omwonenden worden beoordeeld.

· Geurhinderwet: Die neemt ook de belasting van woningen in gebieden met veehouderij in overweging. Gemeenten kunnen deze wetgeving aanscherpen indien zij dat nodig achten.

· Ruimtelijke ordening: Via het ruimtelijk instrumentarium kunnen lokale overheden gebiedsgericht maatwerk leveren en eventueel een bouwbeperking instellen.

· Publieke gezondheid: Ook de wet op Publieke gezondheid geeft gemeenten de mogelijkheid om gezondheid als criterium mee te nemen bij vergunningverlening en in het ruimtelijk beleid.

· Wet Dieren: Daarin hebben provincies en gemeenten de mogelijkheid om vanuit een oogpunt van volksgezondheid op drie niveaus grenzen te stellen. Dat zijn maximeren van de totale omvang van de veehouderij in een bepaald gebied (inclusief het ‘op slot’ zetten van een gebied), maximeren van de veehouderij-intensiteit in een gebied of begrenzing van een veehouderijlocatie in een gebied.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  25° / 11°
  20 %
 • Dinsdag
  22° / 15°
  50 %
 • Woensdag
  23° / 13°
  20 %
Meer weer