RvS%3A+beleid+veehouderij+Groningen+klopt
© NVT

RvS: beleid veehouderij Groningen klopt

Provincie Groningen heeft het intensieve veehouderijbeleid voldoende afgewogen in haar Omgevingsverordening 2011. Dat oordeelt de Raad van State (RvS).

LTO Noord Groningen en gemeente Stadskanaal spanden een rechtszaak aan tegen de provincie Groningen over het bestemmingsplan landelijk gebied van gemeente Stadskanaal.

Gemeente Stadskanaal wilde in haar nieuwe plan intensieve veehouders de mogelijkheid geven om hun bouwblok uit te breiden. Groningen was hierop tegen.

Witte gebieden

De provincie verscherpte haar intensieve veehouderijbeleid door onderscheid te maken tussen witte, gele en groene gebieden om zo de ontwikkeling van de intensieve veehouderij te beperken.

LTO Noord Groningen en de gemeente vinden dat de zones in witte, gele en groene gebieden willekeurig en in strijd met een goede ruimtelijke ordening tot stand zijn gekomen. Er is bovendien geen onderzoek gedaan naar de financiële gevolgen voor veehouderijen.

Woonmilieu

Volgens provincie Groningen is er wel degelijk onderzoek gedaan. 'De zonering is tot stand gekomen met het oog op de bescherming van het woonmilieu, de belevingswaarde van het landschap en de toeristische mogelijkheden in het buitengebied.'

De rechter stelt LTO Noord in het ongelijk dat de zonering zonder enige afwegingen en onderzoek tot stand is gekomen.

Raad van State

'Dat de regeling als arbitrair wordt ervaren doet er niet aan af, dat dit een resultaat is van een bestuurlijke afweging waarin de Afdeling Bestuursrechtspraak niet kan treden', geeft de Raad van State aan.

Weer

 • Zaterdag
  20° / 13°
  60 %
 • Zondag
  20° / 14°
  50 %
 • Maandag
  20° / 13°
  70 %
Meer weer