Zorg+om+waterkwaliteit+bij+droogte
© Nieuwe Oogst

Zorg om waterkwaliteit bij droogte

De klimaatverandering maakt het volgens RIVM noodzakelijk om extra maatregelen te nemen voor een goede waterkwaliteit in Nederland.

De maatregelen zijn nodig om het water in de toekomst geschikt te houden voor drinkwaterbereiding.

Te denken valt volgens RIVM aan een strenger toelatingsbeleid, aanpassingen in het watersysteem en een uitgebreidere zuivering door de drinkwaterbedrijven.

Aanhoudende droogte

RIVM onderzocht met de drinkwaterbedrijven de gevolgen van klimaatverandering. De conclusie is dat de kwaliteit van water vooral verslechtert na perioden van aanhoudende droogte.

De invloed van lozingen van afvalwater op de waterkwaliteit is dan veel groter, omdat de concentraties van vervuilende stoffen uit de lozingen minder worden verdund.

Lozingsvergunningen

Een mogelijke beleidsmaatregel is volgens RIVM om vergunningen voor lozingen te relateren aan de hoeveelheid water die door de rivier stroomt. In de praktijk betekent dit dat lozingsvergunningen hierop kunnen worden aangescherpt.

Ook stelt RIVM voor om het effect van klimaatverandering mee te wegen bij het toelatingsbeleid van stoffen. Met name de Maas, de Overijsselse Vecht en de Drentsche AA zijn gevoelig voor droogte en voor de gevolgen daarvan voor de waterkwaliteit.

Weer

 • Woensdag
  13° / 4°
  30 %
 • Donderdag
  10° / 2°
  20 %
 • Vrijdag
  10° / 2°
  10 %
Meer weer