Heerema%3A+Veerman+en+regio+nu+aan+zet
© VVD

Heerema: Veerman en regio nu aan zet

Bemiddelaar Cees Veerman is nu aan zet om met de regio tot een werkbare oplosisng met voldoende draagvlak te komen voor het Buijtenland van Rhoon.

Dat zegt Tweede Kamerlid Rudmer Heerema (VVD) in Nieuwe Oogst. Op zijn initiatief nam de Tweede Kamer een motie aan die de centrale overheid en de provincie opriep de 600 hectare natuur en recreatie op 'een andere manier' in te vullen.

‘Ik vind dat de handschoen nu eerst in de regio moet worden opgepakt. Samen kijken naar haalbare alternatieven en eigen initiatief tonen. Er is een tijdpad uitgestippeld waarin Veerman zijn werk moet doen. Ik verwacht dat er een goed resultaat komt', aldus Heerema.

Boerenvariant

De boerenvariant voor het Buijtenland van Rhoon dat is opgesteld door de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap acht hij kansrijk. ‘Het gaat mij er met name om dat de oplossing die wordt gevonden een werkbaar alternatief is', zegt de VVD'er.

Als het alternatieve plan werkbaar en haalbaar blijkt te zijn en gedragen wordt door de verschillende partijen, dan ben ik blij dat we een kans hebben om een stap voorwaarts te maken.’

Natte natuur verplaatsen

Het voorstel van de VVD-fracties van gemeenten Albrandswaard en Zuidplas om de natte natuur te verplaatsen naar het restveengebied in de Zuidplaspolder noemt Heerma 'interessant'.

'Het kan een win-winsituatie opleveren. Het restveengebied is langzaam aan het verzilten en de boeren willen daar eigenlijk weg. Met gebiedsdoelstellingen op elkaar aan laten sluiten of juist uitruilen kunnen we in Rhoon ons voordeel doen.’

‘Ik heb vernomen dat de motie van de afdelingen aandacht heeft gekregen in de provincie en bij Veerman. Dus aandacht vragen in de Tweede Kamer is een overbodige stap. Veerman zal deze motie ook meenemen in zijn afwegingen. Nogmaals, als we met meer draagvlak een betere uitkomst voor elkaar kunnen krijgen, dan winnen we allemaal in dit gebied.’

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  5° / 1°
  40 %
 • Vrijdag
  7° / 0°
  40 %
 • Zaterdag
  7° / 4°
  20 %
Meer weer