Verbodsgebieden+beregenen+bruinrot+aangepast
© nieuwe oogst

Verbodsgebieden beregenen bruinrot aangepast

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken heeft de Regeling bruin- en ringrot 2000 gewijzigd. Zes geringe uitbreidingen van bestaande gebieden zijn volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) noodzakelijk.

In het kader van de bestrijding van bruinrot heeft de NVWA gebieden vastgesteld en andere oppervlaktewateren in Nederland onderzocht op het voorkomen van de bacterie die bruinrot veroorzaakt. Op grond van de onderzoeksresultaten zijn zes gebieden uitgebreid.

Kaarten

In de aangewezen gebieden is het gebruik van oppervlaktewater verboden voor en bij de teelt van consumptie- en zetmeelaardappelen en andere waardplanten van de bacterie die bruinrot veroorzaakt. Voor pootaardappelen geldt reeds een beregeningsverbod voor heel Nederland.

Per provincie zijn op de kaarten gebieden gearceerd waarbinnen telers geen oppervlaktewater mogen onttrekken uit watergangen voor de teelt van aardappelen en tomaten. De kaarten geven de watergangen aan waaruit geen water onttrokken mag worden.

Watergangen

Op een beperkt aantal plaatsen is alleen bruinrot aangetroffen in een hoofdwatergang en niet in de kleine watergangen binnen een teeltgebied.

In deze gevallen is alleen de hoofdwatergang gemarkeerd als beregeningsverbodsgebied en geldt het beregeningsverbod alleen voor het onttrekken van water uit deze hoofdwatergang.

De NVWA bakent na vondsten van oppervlaktewater verbodsgebieden af in overleg met het waterschap. Daarbij is zo goed mogelijk rekening gehouden met stroomgebieden.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  5° / 0°
  50 %
 • Maandag
  5° / 2°
  50 %
 • Dinsdag
  7° / 2°
  70 %
Meer weer