Overijssel verandert EHS niet

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben hun voorstel voor de begrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) ongewijzigd ter inzage gelegd.

Dit ondanks de bezwaren van 31 insprekers tijdens de Statencommissiedag van november.

Ook met een nieuw voorstel dat LTO Noord Overijssel in december samen met Landschap Overijssel en Natuurmonumenten naar Gedeputeerde Staten stuurden, is niets gedaan.

Draagvlak

In het alternatieve plan stellen de organisaties voor om de projecten waarvoor draagvlak bestaat, in de EHS op te nemen. Landbouw en natuur willen dan samenwerken om de resterende financiering rond te krijgen. Het gaat om een bedrag van 18 miljoen euro.

Verder willen LTO, Natuurmonumenten en Landschap Overijssel de 1.000 hectare nieuw aangewezen bufferzones rond de Natura 2000-gebieden als aparte legenda-eenheid op de kaart arceren als uitwerkingsgebied.

Natschaderegeling

De organisaties willen het komende half jaar uittrekken om te kijken welke maatregelen en instrumenten nodig zijn om de zones geheel of gedeeltelijk voor de landbouw te blijven gebruiken. Daarbij hoort ook een goede natschaderegeling.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  30° / 14°
  10 %
 • Maandag
  30° / 15°
  20 %
 • Dinsdag
  30° / 16°
  30 %
Meer weer