CLM%3A+bij+mestbeleid+elke+partij+verantwoordelijk
© Nieuwe Oogst

CLM: bij mestbeleid elke partij verantwoordelijk

Mestbeleid is een zaak van de hele keten. Dat stelt CLM in het rapport ‘Van mestbeleid naar bemestingsbeleid’, dat is geschreven met financiële steun van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Sinds het mestoverschot is ontstaan in de jaren '70 zijn al bijna 2 generaties veehouders in Nederland ermee opgegroeid. Voor veehouders is het een voortdurende bron van irritatie en voor de overheid een hoofdpijndossier.

Er is al veel bereikt. Zo komt mestdumping nauwelijks meer voor en is het kunstmestgebruik gehalveerd. Maar het probleem is nog lang niet opgelost.

Evenwicht mestmarkt

Bij alle partijen bestaat grote behoefte aan een blijvende oplossing. Nodig daarvoor is evenwicht op de mestmarkt, zodat gebruikers weer gaan betalen voor dierlijke mest. Dat bevordert een optimaal gebruik met lage emissies.

Als de overheid evenwicht krachtig stimuleert, kan de sector de resterende verantwoordelijkheden op zich nemen. Zo’n nieuw mestbeleid wordt, volgens CLM, niet gedragen door regels maar door een Goede Bemestings Praktijk.

Vraaggestuurde markt

In het rapport beschrijft CLM welke aanpak nodig is voor een effectieve, vraaggestuurde mestmarkt. Elke partij heeft daarbij een verantwoordelijkheid:
•Overheid zorgt voor een evenwicht tussen vraag en aanbod van mest.
•Mestdistributeurs en -verwerkers zijn faciliterend aan akkerbouwers en veehouders.
•Gebruikers van mest geven sturing aan mestbe- en –verwerking.
•Ketenpartijen nemen een verantwoord mestgebruik in hun MVO-beleid op.
Zo wordt dierlijke (bewerkte) mest weer een waardevolle grondstof die duurzaam wordt gebruikt, denkt CLM.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  20° / 10°
  60 %
 • Maandag
  18° / 12°
  20 %
 • Dinsdag
  15° / 10°
  70 %
Meer weer