Versnellingsaanpak: focus op doelvoorschriften met sensoren

Vanuit het Innovatie Netwerk Landbouw is onlangs het startsein gegeven voor de eerste vijf projecten in het kader van de Versnellingsaanpak Emissiearme Landbouw.

Versnellingsaanpak%3A+focus+op+doelvoorschriften+met+sensoren
© Pieter Stokkermans

Op vijf bedrijven wordt gekeken naar haalbare, betaalbare en geborgde emissiereducties. Daarbij is het doel om meerdere emissies tegelijk aan te pakken en te komen tot een integraal systeem.

'We willen hiermee de basis leggen voor een nieuw stelsel, van middel- naar doelvoorschriften. Maar ook met verdienmodellen', stelt Paul Bleumink, die vanuit de provincies betrokken is bij de versnellingsaanpak. Naast de provincies zijn hieraan de veehouderijsectoren, het Innovatie Netwerk Landbouw en het ministerie van LNV verbonden.

Bleumink: 'We willen instrumenten naar de agrariërs brengen en vervolgens toewerken naar vergunde systemen.'

Meten van emissies is mogelijk, het gaat om de juridische inpasbaarheid

Ruud Tijssens, namens de sector betrokken bij de Versnellingsaanpak Emissiearme Landbouw

Ruud Tijssens, die namens de sectoren bij dit project is betrokken, vindt een dergelijke versnellingsaanpak cruciaal. 'De veehouderij barst van de innovatie. Tientallen veehouders en bedrijven zijn hiermee bezig. Het op de markt krijgen van die innovaties zit al jaren muurvast, terwijl er een maatschappelijke opgave ligt. Frustrerend.'


Juridisch inpasbaar

Deze ongewenste situatie is volgens Tijssens het startpunt van de versnellingsaanpak. 'Belangrijk daarbij is het inzetten van sensoren om uiteindelijk de emissies te meten. Technisch is dat mogelijk, dat is in principe niet meer het vraagstuk. Het gaat erom dat dit juridisch inpasbaar wordt om te gebruiken in de vergunningverlening.'

Tijssens vervolgt: 'Bij de huidige manier waarop subsidies worden verstrekt, ligt onderaan de streep het financiële risico bij de boer. We willen met de versnellingsaanpak ervoor zorgen dat de boer dit risico veel minder loopt.'


Een van de vijf systemen waarmee de versnellingsaanpak start, is het Total Circular Farm-concept van varkenshouder William Meulendijks in het Brabantse Deurne. 'Ik wilde af van een systeem waarbij je bij de mestafzet de portemonnee moest meegeven aan de loonwerker.'


Vergunbaarheid

Meulendijks bedacht een systeem, waarbij de mest wordt gescheiden in een dikke fractie en water. 'Doordat de mest in een vloeistof valt, wordt de mest afgesloten. Op gezette tijden spoelt de vloeistof weg, waarna de kelder weer met vloeistof wordt gevuld. De afgevoerde mest wordt via een soort rioolwaterzuiveringssysteem verwerkt.'

Daarbij kan het ook in bestaande stallen worden toegepast. 'Dit maakt dat het voor bijna iedereen inzetbaar is, hoewel het systeem op stalniveau bij nieuwbouw iets goedkoper is.'

Meulendijks ziet kansen in dit systeem dat 85 procent ammoniak, 90 procent methaan en 60 procent geur reduceert. Wel wil hij dit systeem erkend hebben en kijken naar betaalbaarheid en vergunbaarheid, de versnellingsaanpak ondersteunt daarbij. 'Het gaat om optimalisatie en sensormetingen, gekoppeld aan de vergunbaarheid.'

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Vrijdag
  29° / 17°
  10 %
 • Zaterdag
  30° / 17°
  20 %
 • Zondag
  22° / 18°
  50 %
Meer weer