Stikstofclaim wil via kortgeding ontheffing van Meststoffenwet

De stichting Stikstofclaim en een veehouder uit het Rivierengebied hebben ontheffing aangevraagd van de Meststoffenwet. De veehouder wil zijn grond optimaal blijven bemesten met rundermest en niet, vanwege het wegvallen van de derogatie, terug naar 170 kilo stikstof per hectare.

Stikstofclaim+wil+via+kortgeding+ontheffing+van+Meststoffenwet
© Nieuwe Oogst

Volgens Stikstofclaim heeft de minister de mogelijkheid om vrijstelling of ontheffing te verlenen van de Meststoffenwet. In dat geval kan worden afgeweken van de bemestingsnorm van 170 kilo stikstof per hectare. Verder wil de veehouder ontheffing van de 3 meter brede bufferstroken, omdat deze maatregel ook voortvloeit uit de derogatiebeschikking.

De betreffende ondernemer heeft in september 2023 ontheffing aangevraagd bij het ministerie van LNV. Zowel de grondwater- als oppervlaktewaterkwaliteit in het gebied zijn volgens de indieners van het kortgeding prima op orde. 'De doelen worden gehaald. De nieuwe maatregelen, zoals het inperken van de gift rundermest en het aanhouden van brede bufferstroken, dragen niet bij aan het halen van doelen, maar kosten wel veel geld.'

Volgens Stikstofclaim bedraagt het economische verlies voor het betreffende bedrijf door het niet verlenen van de ontheffing momenteel ongeveer 20.000 euro. Dit verlies loopt bij uitblijven van de ontheffing op tot zo’n 60.000 euro in 2026. 'Dit gaat om een extensief bedrijf', licht voorzitter Jan Cees Vogelaar van stichting Stikstofclaim het berekende bedrag toe. 'Bij een intensieve veehouderij wordt het verlies natuurlijk substantieel hoger.'


Precedentwerking

Omdat de minister nog geen besluit heeft genomen over het verzoek tot ontheffing, vragen de stichting en de veehouder nu aan de rechter om uitsluitsel. 'Deze zaak is voor veel van onze aangeslotenen van groot belang', zegt Vogelaar. 'In veel gebieden is sprake van maatregelen die niet bijdragen aan de waterdoelen, maar wel veel geld kosten. Onze inzet is dat het middels dit kortgeding mogelijk wordt voor boeren om ontheffing aan te vragen.'

De voorzitter van Stikstofclaim vindt het vreemd dat het ministerie tot op heden niets van zich heeft laten horen. Vogelaar: 'Heel raar. We hebben veelvuldig contact gehad en in november vertelden ze ons dat ze binnen zes weken met een reactie zouden komen. Maar het blijft stil. Dus nu vinden we het tijd voor de volgende stap. Als de minister niet wil besluiten, moet de rechter maar een oordeel geven over het al dan niet toestaan van een ontheffing.'

Vogelaar verwacht binnen enkele weken te horen wanneer het kortgeding dient. 'We hebben een forse onderbouwing van onze eisen, dus we staan sterk. Maar het blijft koffiedik kijken. Als de rechter ons gelijk geeft, draaien we de vlag weer om. In ieder geval in het Rivierengebied.'

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  20° / 11°
  25 %
 • Zondag
  23° / 11°
  10 %
 • Maandag
  23° / 11°
  10 %
Meer weer