Oxidatie zet methaan uit mestopslag effectief om in CO2

Methaanoxidatie is een effectieve manier om methaan uit externe mestopslagen om te zetten in CO2. Zonder stimulerende maatregelen gaan voorlopig niet veel melkveehouders investeren in deze techniek, verwacht Rik Maasdam van Wageningen University & Research, die op dit onderzoek gaat promoveren.

Oxidatie+zet+methaan+uit+mestopslag+effectief+om+in+CO2
© Johan Wissink

In mest kunnen gassen ontstaan door omzetting van bacteriën of door chemische processen. Methaan is een van de gassen die ontstaan en vrijkomen bij de omzetting van mest door bacteriën of chemische processen. Methaan is een broeikasgas met een ruim twintig keer sterker effect dan CO2. In samenwerking met LTO Noord, Oonkay en Schuttelaar & Partners onderzocht Maasdam hoe gassen uit externe mestopslagen zijn af te vangen en om te zetten in CO2.

In het project zijn drie soorten externe mestopslagen – dus buiten de stal – meegenomen: mestzakken, mestsilo's en mestbassins. Maasdam onderzocht of het mogelijk is om bij de opslagen methaan af te vangen met weinig aanpassingen aan de opslag. Vervolgens zijn met mestzakken pilots uitgevoerd met drie verschillende methaanoxidatietechnieken: chemisch oxideren met een fakkel, biologisch oxideren met een biofilter en biologisch oxideren met een bodemfilter.


Mest snel uit stal

Uit de eerste testen blijkt dat alle drie de technieken het afgevangen methaan oxideren met een efficiëntie van respectievelijk ruim 95 procent, 60 tot 80 procent en 60 tot 70 procent. Berekeningen met een methaanproductiemodel en een kostenanalyse laten zien dat de kostenefficiëntie het hoogst is als mest uit de stal zo snel mogelijk in een mestopslag komt die is gekoppeld aan een methaanoxidatietechniek. Het bodemfilter is hierbij de goedkoopste oplossing en de fakkel het meest efficiënt.

Verder interviewde Maasdam partijen die zijn betrokken bij onder andere de vergunningverlening en controle van de technieken. Uit de interviews komt naar voren dat borging van de werking van de oxidatietechniek en handhaving een cruciale rol spelen bij acceptatie van de technieken in de veehouderij. Maar volgens de onderzoeker hebben melkveehouders nog weinig redenen om te investeren in methaanoxidatie. Daarom is zonder stimulerende maatregelen voorlopig geen brede opname van deze praktijken te verwachten.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  17° / 9°
  30 %
 • Woensdag
  18° / 14°
  70 %
 • Donderdag
  17° / 11°
  70 %
Meer weer