'Oplossen mestcrisis mag niet ten koste van akkerbouw gaan'

De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) vindt dat er bij de zoektocht naar oplossingen voor de mestcrisis voor moet worden gewaakt dat de akkerbouwsector opnieuw met de gevolgen van het afschaffen van de derogatie wordt geconfronteerd.

%27Oplossen+mestcrisis+mag+niet+ten+koste+van+akkerbouw+gaan%27
© Job Hiddink

Hiermee reageert de NAV op het eigen plan van LTO Nederland, NAJK, NZO en De Natuurweide om uit de mestcrisis in de melkveehouderij te komen. De vakbond waakt ervoor dat de akkerbouw opdraait voor de gevolgen van het afschaffen van de derogatie die de akkerbouw nooit heeft gehad.

De NAV wijst ten eerste op de landelijke invoering van bufferzones langs waterlopen waar volgens het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn geen mest en gewasbeschermingsmiddelen mogen worden toegepast. In de akkerbouw heeft dit volgens de organisatie veel grotere gevolgen voor het bedrijfsresultaat dan in de melkveehouderij.

'In de akkerbouw betekenen de bufferstroken een direct verlies van het beteelbaar oppervlak tot 4 procent. Dat terwijl melkveebedrijven bufferstroken op grasland wel kunnen blijven benutten bij het weiden', stelt de NAV. Daarnaast is er volgens de organisatie in een aantal grote akkerbouwgebieden geen opgave wat betreft de waterkwaliteit. Ook trekt de NAV de effectiviteit van bufferstroken op gedraineerde kleigrond in twijfel.


Verder zijn het aanwijzen van generieke bufferzones rondom Natura 2000-gebieden en met nutriënten verontreinigde gebieden zaken die voortkomen uit de wens om de derogatie voor de melkveehouderij te behouden, stelt de NAV. 'Maar dat raakt ook de akkerbouwsector.'


Fosfaatruimte vergroten

De NAV heeft aan demissionair landbouwminister Piet Adema een suggestie gedaan om het acute mestprobleem te helpen oplossen. In de akkerbouw mag jaarlijks maximaal 170 kilo stikstof uit dierlijke mest per hectare worden gebruikt. Door de beperkt beschikbare ruimte in de fosfaatruimte gebruiken veel akkerbouwers volgens de vakbond minder stikstof uit mest dan mogelijk is.

De fosfaatruimte is na de invoering van de nieuwe fosfaatindicator in veel gebieden sterk gedaald. Voor veel gewassen op kleigronden is de fosfaatnorm zo laag geworden dat uitmijning van de grond plaatsvindt. Volgens de NAV zou in deze gebieden de fosfaatruimte kunnen worden vergroot, waardoor er ook direct meer ruimte komt om dierlijke mest te plaatsen.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  18° / 14°
  70 %
 • Donderdag
  17° / 11°
  70 %
 • Vrijdag
  17° / 11°
  80 %
Meer weer