LTO teleurgesteld over budget landschapselementen

LTO Nederland is teleurgesteld dat het kabinet niet meer dan 15 miljoen euro vrijmaakt om een start te maken met het aanvalsplan landschapselementen, zoals bomen, heggen en plassen. Dat meldt de organisatie in een eerste reactie op de begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

LTO+teleurgesteld+over+budget+landschapselementen
© Tienke Wouda

LTO spreekt van 'een gemiste kans', omdat in de gesprekken voor een Landbouwakkoord was becijferd dat structureel 750 miljoen euro per jaar noodzakelijk is voor versterking van de ecosysteemdiensten. Hiermee worden diensten bedoeld waarmee boeren en tuinders bijdragen aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer.


De 15 miljoen euro die het kabinet nu eenmalig vrijmaakt, is volgens LTO een druppel op de gloeiende plaat. 'Dit budget levert geen materiële bijdrage aan de transitie waarin boeren meer investeren in natuur- en landschapsbeheer. Het feit dat het kabinet hiervoor slechts een symbolisch bedrag vrijmaakt, illustreert de knelpunten waar we tegen aanliepen in de onderhandelingen over een Landbouwakkoord.'


Bedrijfsbeëïndigingsregelingen

In de LNV-begroting voor 2024 wordt ruim 1 miljard euro vrijgemaakt om aanvragen voor de beëindigingsregelingen te financieren. Het is goed dat boeren die er vrijwillig voor kiezen om hun bedrijfsvoering te stoppen, daartoe in staat worden gesteld, vindt LTO. Het is volgens de organisatie van cruciaal belang dat boeren die hun bedrijf voort willen zetten, daartoe ook in staat worden gesteld. Door te investeren in technische innovaties, door het bedrijf te verplaatsen, te extensiveren of om te schakelen.LTO vindt wel dat dit zogenaamde 'trappetje van Remkes' (keuzevrijheid voor de boer) in de LNV-begroting ongelijkwaardig wordt ingevuld: naast de 1 miljard euro voor stoppers, wordt er 30 miljoen euro vrijgemaakt om te investeren in technische innovaties en budget voor de andere vormen van toekomstperspectief ontbreekt. Daarmee zet het demissionaire kabinet vol in op het beëindigen van bedrijven en wordt amper perspectief geboden aan boeren die willen blijven.


Positief over biolandbouw en doelsturing

LTO is wel positief over de 10 miljoen euro die het kabinet beschikbaar stelt om te investeren in een omslag van middelsturing naar doelsturing. Vanuit de agrarische sector is er een grote wens om te investeren in een zogenaamde 'afrekenbare stoffenbalans'. Met zo'n stoffenbalans worden boeren afgerekend op hun feitelijke, meetbare uitstoot in plaats van dat zij geconfronteerd worden met tal van regels en voorschriften.


De organisatie noemt het ook positief dat het kabinet 50 miljoen euro vrijmaakt voor het versterken van de biologische landbouw in Nederland en 100 miljoen euro voor jonge boeren die een bedrijf willen overnemen. Kijkend naar de ambitie om in 2030 op 15 procent van het landbouwareaal biologisch te produceren, is het beschikbaar gestelde budget een kleine stap, maar wel één in de goede richting.Bij de uitwerking van deze financiering is het essentieel dat wordt ingezet op het vergroten van de marktvraag naar biologische producten, zodat er geen prijsdaling op de biologische markt ontstaat.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  18° / 10°
  50 %
 • Zondag
  20° / 9°
  10 %
 • Maandag
  22° / 10°
  5 %
Meer weer