Bontenbal: 'Boeren zitten in de knel en zien geen perspectief'

'Soms is het de overheid zelf die de oorzaak is van de wanhoop in de ogen van hele redelijke mensen. Denk maar aan de boeren, die in de knel zitten en geen perspectief zien', weet CDA-lijsttrekker Henri Bontenbal. Zijn partij kiest in het nieuwe verkiezingsprogramma daarom mede voor vergroting van de bestaanszekerheid van gezinnen.

Bontenbal%3A+%27Boeren+zitten+in+de+knel+en+zien+geen+perspectief%27
© Dirk Hol
Bontenbal meldde dat vrijdag tijdens de Hannie van Leeuwen-lezing in het Utrechtse Amersfoort. Daarin wees hij op Nederland als land van twee gezichten, waar de ongelijkheid tussen mensen en regio's volgens hem te groot is geworden. 'Vragen over bestaanszekerheid gaan onder je huid zitten. In de angst om te verliezen wat je nu nog hebt.'

'Nederland is echt niet voor iedereen een gaaf land', gaf hij aan. 'De cijfers spreken voor zich, maar vertellen niet alles. Er is ook stille armoede en onzekerheid die breder gaat dan alleen je inkomen. Die onzekerheid bepaalt je leven. Dat laat je niet zomaar los.'


Markt, consumptie en eigen succes

Het bredere plaatje gaat over een samenleving, stelde Bontenbal. 'Die is vooral gericht op markt, consumptie en eigen succes en heeft te weinig oog voor de mens. De omgeving van de mens is de medemens, zei Jules Deelder.' Het ontbreken van deze morele gemeenschap noemt hij de oorzaak van ongelijkheid en groeiende onvrede. 'Van mensen die zich niet of onvoldoende gezien weten. Zij voelen zich alleen, onbeschermd.'We staan op een kruispunt, vindt de CDA-lijsttrekker. 'Daarvan ben ik overtuigd. In Den Haag komt er een einde aan het tijdperk Rutte, maar op een veel grotere schaal komt een einde aan het dominante neoliberale discours van winstmaximalisatie, ieder voor zich en de staat voor ons allen. Het heeft geleid tot een samenleving waar de saamhorigheid onder druk staat, waar de burger te vaak alleen staat tegenover een kille overheid en een kille markt.'

Daar staan mensen in zijn ogen niet meer zij aan zij, maar tegenover elkaar. 'Waar het 'ik' belangrijker is geworden dan het 'wij'. Het resultaat is een verweesde samenleving, waarin mensen niet meer het gevoel hebben dat ze echt gezien worden', benadrukte hij in zijn Hannie van Leeuwen-lezing.


Gezinspakket

Het antwoord op het vergroten van de bestaanszekerheid van gezinnen zoekt het CDA in een 'omvangrijk gezinspakket' om dit hiermee te vergroten en vooral de kinderarmoede terug te dringen. 'In het pakket kiest het CDA voor een verhoging van de kinderbijslag en het kindgebonden budget, voor een verlaging van de belasting op arbeid en bijna gratis kinderopvang voor de lage en lage middeninkomens', gaf Bontenbal aan.

Voor die aanpak kiest de partij, 'omdat wij de zorg voor elkaar heel normaal vinden. Daarom schrappen we ook de kostendelersnorm voor familieleden, zodat mensen die voor elkaar zorgen daarop niet worden gekort.'


Herstel van vertrouwen

Het CDA-verkiezingsprogramma staat in het teken van herstel van vertrouwen, solidariteit en saamhorigheid, somt Bontenbal op. 'Het is een 'hoopvolle agenda over wat het CDA echt drijft: een fatsoenlijk land, van waarden en normen, een sterke samenleving, een eerlijke en rechtvaardige economie en een dienstbare overheid. We laten duidelijk zien wat we anders willen en anders gaan doen.'