Start vroeg met integrale onkruidaanpak en ga door tot gewassluiting

Van veel herbiciden vervalt de toelating of is herregistratie onzeker. Hierdoor worden akkerbouwers gedwongen meer mechanisatie toe te passen. Wiedeggen en schoffels genoeg, maar welke kun je het best en op welk moment inzetten?

Start+vroeg+met+integrale+onkruidaanpak+en+ga+door+tot+gewassluiting
© Job Hiddink

Onkruid vormt een serieuze bedreiging voor een rendabele teelt van cichorei en suikerbieten. Zonder herbiciden zul je niet snel een schoon cichorei- of bietenperceel aantreffen, zonder de inzet van mechanische onkruidbestrijding ook niet. De sector zoekt naar een integrale onkruidaanpak met meer weerbare teeltsystemen. Daarin zal zowel chemie als mechanisatie een plaats krijgen.

Fabrikanten en importeurs presenteerden onlangs op het Cosun Onkruid Platform in het Brabantse Neerkant diverse machines. Doel was om de bezoekers resultaten van diverse strategieën te laten zien. Aanwezige akkerbouwers toonden volop interesse en waren positief over de innovaties, maar waren ook kritisch.


'Mooi hoor, die machines. Maar voor mij als individuele akkerbouwer veel te duur om in te investeren', zei een bietenteler. 'Het is opzich goed dat loonwerkers erin willen investeren, maar als ik mijn perceel geschoffeld wil hebben, wil een ander dat ook. Timing is immers cruciaal bij mechanische onkruidbestrijding.'

Blijf wiedeg vanwege groot onkruid altijd combineren met schoffel


Schmotzer KPP-M-H-12x50

Bietentelers volgden met belangstelling de demonstratie van de Schmotzer KPP-M-H-12x50. De trekker trok deze schoffel met een behoorlijke vaart over het perceel. Hoe sneller, hoe beter het effect, zo klonk het. De machine is voorzien van drie snelwisselmessen per rij en tast met een camera de rijen af. De vingerwieders achterop de machine zijn in een hoek verstelbaar en poetsen het onkruid kort langs de gewasrij weg.


De Schmotzer KPP-M-H-12x50 heeft aan de achterzijde vingerwieders die in een hoek verstelbaar zijn.
De Schmotzer KPP-M-H-12x50 heeft aan de achterzijde vingerwieders die in een hoek verstelbaar zijn. © Job Hiddink

Een akkerbouwer kan met de Schmotzer-machine in een vroeg stadium starten met schoffelen, maar moet daarmee stoppen voordat de gewasrijen sluiten. Een veelgemaakte fout bij dit apparaat is dat gebruikers te lang doorgaan en zo schade brengen aan het gewas. De Schmotzer KPP-M-H-12x50 heeft een werkbreedte van 6 meter en schoffelt twaalf rijen tegelijk.

Ook met de Spike Rotoweeder kan de boer op tijd beginnen en hard rijden. De rotorwieder is geschikt voor het verwijderen van kleine onkruiden en het breken van korsten. Dat laatste zorgt ook voor een goede lucht- en waterhuishouding in de bodem.


De Spike Rotoweeder leent zich goed voor het verwijderen van kleine onkruiden en het breken van korsten.
De Spike Rotoweeder leent zich goed voor het verwijderen van kleine onkruiden en het breken van korsten. © Job Hiddink

'Belangrijkste aanpassing in het nieuwe model is de diametervergroting van de wielen naar 540 millimeter', zegt Martin Heerema van Agri Bio-Solutions. 'Ook de puntvorm is anders waardoor deze milder is voor het gewas.' Verder zijn de elementen nu onafhankelijk van elkaar geveerd met op elk element een veer. Plus daarbij een scharnierpunt tussen de twee wielen op elk element resulteert dat in een optimale bodemvolging.


Martin Heerema: 'Start in bieten vanaf het derde bladstadium en kom elke week terug tot aan gewassluiting.'
Martin Heerema: 'Start in bieten vanaf het derde bladstadium en kom elke week terug tot aan gewassluiting.' © Job Hiddink

Volgens Heerema zit de kracht van deze machine in de herhaling. 'Start in bieten vanaf het derde bladstadium en kom elke week terug tot aan gewassluiting. Met een rijsnelheid van 8 tot 10 kilometer per uur en een werkbreedte tot optioneel maximaal 8,1 meter breed kun je flink opschieten.' De machine is ook leverbaar met een breedte van 6,2 meter en is zowel volvelds als in de rij inzetbaar.


Treffler-precisiewiedeg

Boeren kunnen met de precisiewiedeg van Treffler zelfs voor gewasopkomst al het land op. Een teler kan doorgaan met eggen tot kort voor gewassluiting. Planten kunnen vaak meer hebben dan wordt gedacht, maar toch bleek bij de demonstratie op het cichoreiveld dat het gewas te groot was voor een goede werking. Sommige cichoreibladeren bleven na de bewerking dan ook plat op de grond liggen.


Voor een optimaal resultaat met de Treffler-precisiewiedeg is een egale gewasopkomst cruciaal.
Voor een optimaal resultaat met de Treffler-precisiewiedeg is een egale gewasopkomst cruciaal. © Job Hiddink

Voor een optimaal resultaat met de Treffler-precisiewiedeg is een egale gewasopkomst cruciaal. De wiedeg kan bij veel telers een basisbewerking worden en kan enkele werkgangen met een schoffel vervangen, die vaak minder capaciteit heeft.


Voor inzet van de precisiewiedeg van Treffler is de cichorei hier een maatje te groot voor een optimale werking.
Voor inzet van de precisiewiedeg van Treffler is de cichorei hier een maatje te groot voor een optimale werking. © Job Hiddink

Toch is het advies eggen altijd te blijven combineren met schoffelen. Groter onkruid krijg je met de lichte veertandjes van een eg simpelweg niet ondergewerkt. De capaciteit van een precisiewiedeg moet vooral uit de breedte komen, niet uit de snelheid. Maar met een 12 meter brede machine, zoals op het demoveld, zijn bij een snelheid van 5 kilometer per uur ook best veel meters te maken in korte tijd. Daarbij trekt de machine licht en vraagt deze weinig brandstof, zo'n 1,5 liter diesel per uur, schat een toekijkende akkerbouwer die al langer werkt met de machine.


De schoffelelementen van de Chopstar-Twin van fabrikant Einböck gaan bovenover de rijen, in plaats van ertussen. Voordeel hiervan is dat het schoffelen nu vlak langs de jonge, net opgekomen plantjes in de rij mogelijk is. 'Het parallellogram gaat dus bovenover de gewasrijen om het onkruid te verspreiden', licht vertegenwoordiger Ralph Aarts van LMB Rovadi toe.


Met de Einböck Chopstar-Twin schoffel is het mogelijk heel kort langs de gewasrijen te schoffelen.
Met de Einböck Chopstar-Twin schoffel is het mogelijk heel kort langs de gewasrijen te schoffelen. © Job Hiddink


'Door de regelbare schuinafstelling van de schijven kun je een precieze werkdiepte realiseren.' De Chopstar-Twin kan worden gecombineerd met de nauwkeurige automatische camerabesturing Row-Guard. Maar dit camerasysteem kost volgens Aarts ruim 33.000 euro. Als je daar de aanschafprijs van een schoffel bij optelt, komt het totale investeringsbedrag rond de 60.000 euro te liggen.

Uit navraag blijkt een precisiewiedeg nog niet eens de helft te kosten. Kanttekening is dan wel dat een teler aanvullend meer herbicidebespuitingen moet uitvoeren of in een later gewasstadium alsnog een schoffelmachine nodig heeft. Bovendien is het grijpen naar chemie juist iets wat de sector zoveel mogelijk wil voorkomen, ook omdat het maatschappelijk draagvlak hiervoor onder druk staat.De Chopstar-Twin kan worden gecombineerd met de nauwkeurige automatische camerabesturing Row-Guard.
De Chopstar-Twin kan worden gecombineerd met de nauwkeurige automatische camerabesturing Row-Guard. © Job Hiddink


Met onkruidplatforms oog voor regionale uitdagingen

Op het Cosun Onkruid Platform (COP) wordt mechanische onkruidbestrijding in suikerbieten en cichorei beproefd. Het eerste COP werd in 2021 in het zuidoostelijke zandgebied uitgerold, waarna vorig jaar een uitbreiding volgde naar een platform in het noordelijk dalgrondgebied en naar een locatie op kleigrond in het zuidwesten. Door op meerdere locaties in Nederland te experimenteren met mechanische onkruidbeheersing, kunnen initiatiefnemers aandacht hebben voor regionale uitdagingen zoals korstvorming of een stuifdek. Het COP valt onder het project 'Toekomstgerichte onkruidbeheersing in suikerbieten en cichorei', wat onderdeel is van het programma 'Weerbaarheid in de praktijk'. Hierin werken het ministerie van LNV en LTO Nederland samen aan diverse pilots als onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030. Dit wordt medegefinancierd door het LNV-ministerie en loopt tot 2025.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zondag
  20° / 8°
  10 %
 • Maandag
  21° / 10°
  5 %
 • Dinsdag
  22° / 11°
  5 %
Meer weer