Onkruidbestrijding 2023, timing is de beste booster

Door het zeer natte voorjaar loopt de inzaai van mais op veel plaatsen ernstige vertraging op. Op de eerste gezaaide percelen zien we – onder mooie vochtige omstandigheden – de mais nu snel boven komen en ontwikkelen. Deze percelen zijn dan ook al (bijna) toe aan een onkruidbestrijding.

Onkruidbestrijding+2023%2C+timing+is+de+beste+booster
Bayer Crop Science

Nu de inzet van terbutylazine op veel percelen niet aan de orde is vanwege restricties (maximaal één keer per drie jaar toepassen op hetzelfde perceel) zal de onkruidbestrijding er misschien wat anders uit gaan zien. Terbutylazine gaf de mix een boost of aanjagend effect wat met name onder moeilijke omstandigheden en bij grote onkruiden wel eens wenselijk kon zijn.

Een van de opties om dit booster effect op te vangen, is de huidige middelen op tijd toe te passen. Laat de onkruiden niet te groot worden. Door tijdig het onkruid te bestrijden, is het nog steeds goed mogelijk een schoon maisgewas te telen.

In een mooie proef is dit onderwerp afgelopen jaar uitgebreid onderzocht:


Timingsproef 2022 Zweeloo na de oogst.
Timingsproef 2022 Zweeloo na de oogst. © Bayer

De proef is op vier verschillende momenten gespoten: het gaat hier om het twee-, vier-, zes- en achtbladstadium van de mais. Er is gespoten met en zonder terbutylazine in de mix. Een standaard bespuiting van 1,75 liter per hectare Laudis, 0,75 liter per hectare Monsoon Active en 0,4 liter per hectare Frontier Optima gaf in alle objecten een goede bestrijding van het onkruid. De toevoeging van terbutylazine gaf snelheid, maar het uiteindelijke resultaat is gelijk.

De beste resultaten werden verkregen door tijdig te spuiten in het twee- en vierbladstadium van de mais. Aan de mais zelf is geen reactie waargenomen; dit is ook positief voor de opbrengst. Op tijd spuiten zorgt voor een hogere opbrengt van de mais.


Laudis + Monsoon Active de basis voor alle onkruiden?

Laudis en Monsoon Active staan steeds vaker aan de basis van de onkruidbestrijding in mais. Door deze twee componenten met voldoende dosering te combineren, kun je een breed spectrum van breedbladige, wortel-, grasachtige en lastige onkruiden opruimen. Een aantal onkruiden vraagt om een toevoeging omdat deze in de mix niet voldoende wordt bestreden.

Ooievaarsbek werd gemakkelijk bestreden met terbutylazine. Als deze niet in de mix zit, is het aan te bevelen om 0,5 liter per hectare Basagran toe te voegen bij problemen met ooievaarsbek. Voor ereprijssoorten blijft een toevoeging nodig van terbutylazine, zoals 0,5 liter per hectare Calaris. Voor aardappelopslag en zwaluwtong is het aan te bevelen om 0,5 tot 0,7 liter per hectare Kart of 0,2 liter per hectare Starane Top toe te voegen.


Mais bijna in het driebladstadium met veel klein onkruid. De bespuiting kan snel worden uitgevoerd. Foto van 16 mei, Aalten Achterhoek.
Mais bijna in het driebladstadium met veel klein onkruid. De bespuiting kan snel worden uitgevoerd. Foto van 16 mei, Aalten Achterhoek. © Bayer


Advisering spuiten in het driebladstadium van de mais

Basis/standaard mix:
• 1,75 liter per hectare Laudis + 0,75 liter per hectare Monsoon Active + 0,4 liter per hectare Frontier Optima
• 0,20 liter per hectare Capreno + 1,0 liter per hectare Robbester + Frontier Optima + grassenmiddel

Gladvingergras:
• 2,25 liter per hectare Laudis + 1,0 liter per hectare Frontier Optima + Kart + grassenmiddel

Gierstgrassen en wortelonkruiden:
• 1,75 liter per hectare Laudis + 0,75 liter per hectare Monsoon Active + 0,4 tot 1,0 liter per hectare Frontier Optima


Tips

• Laudis is veilig bij alle gebruiksdoseringen voor vanggewassen (1,5 – 2,25 liter per hectare).
• Gladvingergrasbestrijding vroeg in twee- tot drieblad met 2,25 liter per hectare Laudis OD. Dit is de aangewezen dosering voor gladvingergras.
• Laudis bestrijdt grassen als straatgras, hanenpoot en raaigrassen en zet rietzwenk wat terug, wat wenselijk is.
• Laudis is sterk op melganzevoet, muur, perzikkruid, kamille et cetera.
• Laudis is veilig in nateelten zoals suikerbieten.
• Laudis in combinatie met Monsoon Active maximaal 2,5 liter OD totaal.
• Monsoon Active inzetten voor het zesbladstadium van de mais.
• Maximaal 0,75 liter per hectare Monsoon Active of 0,20 liter per hectare Capreno als er wordt ondergezaaid.
• Nicosulfuron, Capreno en Monsoon Active passen niet in een systeem met gelijktijdige onderzaai van rietzwenkgras!
• Wortelonkruiden bestrijding werkt het best met twee keer spuiten en bij voorkeur bij de tweede bespuiting onder blad. Capreno en Monsoon Active zijn sterke producten tegen wortelonkruiden (past dan helaas niet met onderzaai direct of later).
• Bij voorkeur middelen toepassen op een droog gewas.

In onderstaande video wordt de advisering van 2023 in mais toegelicht door Sander Uwland, Crop Advisor Akkerbouw (Mais & Aardappelen).
Bekijk ook de gewaspagina 'Tijd voor Mais' voor een compleet overzicht van artikelen, aanbevelingen, producten en meer.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Calaris is een geregistreerd handelsmerk van Syngenta
Frontier is een geregistreerd handelsmerk van BASF


Dit artikel is gecreëerd door onze kennispartner Bayer Crop Science

Bayer Crop Science

Bayer is wereldwijd marktleider in gewasbeschermingsmiddelen en zaden. Door biologie, chemie en digitale tools slim te combineren versnellen we innovatie in de...

Lees verder »

Meer van Bayer Crop Science

Lees ook

Meer artikelen van Bayer Crop Science »

Artikelen over Bayer Crop Science