LTO-bestuurder Trienke Elshof vertrekt naar FrieslandCampina

LTO-bestuurder Trienke Elshof komt in het coöperatiebestuur van FrieslandCampina. Dat werd woensdag bekendgemaakt na een bijeenkomst van de ledenraad van de zuivelcoöperatie.

LTO%2Dbestuurder+Trienke+Elshof+vertrekt+naar+FrieslandCampina
© DIRK HOL

Elshof volgt 12 december Hans Stöcker op als lid van het coöperatiebestuur. Zijn laatste termijn loopt aan het einde van dit jaar af. Elshof is melkveehouder in het Friese Oldetrijne en afgestudeerd MBA Food en Finance aan Nyenrode University.

Elshof zal in december haar functie in het algemeen bestuur van LTO Noord neerleggen. Haar functie als voorzitter van het bestuur van regio Noord van LTO Noord zal ze in goed overleg geleidelijk overdragen. Ook stopt ze op een 'redelijke termijn' met haar bestuurswerk voor LTO Nederland.


Verschillende functies

Sinds 1990 bekleedt Elshof verschillende bestuurlijke functies in de agrarische sector. Van 2008 tot en met 2013 zat ze in de ledenraad van FrieslandCampina. Elshof is sinds eind november 2016 voorzitter van LTO Noord regio Noord en sinds 2018 portefeuillehouder Platteland en omgeving van LTO Nederland.

Melkveehouder Elze Jellema is met ingang van 12 december herbenoemd in het coöperatiebestuur en de raad van commissarissen. Zij is nu vicevoorzitter coöperatiebestuur en lid van de raad van commissarissen. Zij was tot en met 2018 lid van de ledenraad van FrieslandCampina voor district Zuidwest-Friesland. Zij heeft een melkveebedrijf in Smallebrugge in Zuidwest-Friesland.

Ook melkveehouder Sandra Berendsen uit het Overijsselse Markelo is benoemd in de raad van commissarissen. Zij is lid van FrieslandCampina. Ze is vicevoorzitter van de raad van commissarissen van Alfa Accountants. Van 2014 tot 2022 was zij lid van het coöperatiebestuur en de raad van commissarissen van het zuivelbedrijf.


ForFarmers

Berendsen was enige tijd vicevoorzitter en plaatsvervangend voorzitter. In het verleden was Berendsen ook vicevoorzitter van de raad van commissarissen van ForFarmers. Daarnaast is zij actief als bestuurder bij diverse netwerk- en brancheorganisaties. Aangezien Berendsen al twee termijnen in de raad van commissarissen heeft vervuld, is ze benoemd voor een derde termijn van maximaal twee jaar, waarna ze nogmaals herbenoembaar is voor een vierde termijn van maximaal twee jaar.

De raad van commissarissen maakte ook bekend dat Petri Hofsté is benoemd als externe commissaris. Zij volgt per 12 december 2023, als lid en voorzitter van de audit- en riskcommissie, Angelien Kemna op die heeft aangegeven niet beschikbaar te zijn voor een tweede termijn. Naast commissaris bij Rabobank Nederland, Achmea en Pon Holding is zij ook voorzitter van het bestuur van Stichting Nyenrode en van Vereniging Hendrick de Keyser, alsmede lid van de Raad van Advies SER Topvrouwen.


Cruciaal

Bestuursvoorzitter en voorzitter van de raad van commissarissen van Friesland Campina Sybren Attema vindt het voor een gezonde bestuursstructuur en effectieve besluitvorming 'cruciaal' dat zowel coöperatiebestuur als raad van commissarissen bestaan uit personen met verschillende achtergronden, kwaliteiten en competenties.

'Bovendien is continuïteit voor onze achterban ontzettend belangrijk. Daarom ben ik blij met de (her)benoemingen van Elze Jellema, Trienke Elshof-Witteveen, Petri Hofsté en Sandra Berendsen in hun bestuurs- en toezichtrollen. Ik ben ervan overtuigd dat zij met hun kennis, ervaring en enthousiasme de coöperatie en onderneming naar een hoger niveau zullen tillen', geeft hij aan.

Vanaf 12 december 2023 bestaat het coöperatiebestuur uit acht leden. De raad van commissarissen zal met ingang van diezelfde datum bestaan uit vier coöperatiebestuursleden, een lid van de coöperatie die geen bestuurslid is en vier externe commissarissen.


Management

Tijdens de ledenraad werd woensdag ook een voorgenomen toekomstige vereenvoudiging van de managementtopstructuur van de onderneming aangekondigd die zich zal kenmerken door minder lagen. De rol van President Food & Beverage zal hierdoor komen te vervallen.

Dat betekent dat Roel van Neerbos per 1 november 2023 zal terugtreden als lid van de executive board van FrieslandCampina en als President van de business group Food & Beverage. Er zal dan ook geen opvolger voor Van Neerbos worden benoemd.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  10° / 0°
  20 %
 • Dinsdag
  10° / -1°
  20 %
 • Woensdag
  10° / 3°
  55 %
Meer weer