Ondanks compromis vallen straks meer veehouders onder nieuwe uitstootregels

Update - De milieucommissie van het Europees Parlement heeft het voorstel om veel meer veehouderijen onder strengere RIE-emissienormen te brengen afgezwakt. Desondanks hebben straks meer veehouders een extra vergunning nodig.

Ondanks+compromis+vallen+straks+meer+veehouders+onder+nieuwe+uitstootregels
© Twan Wiermans

Door in te stemmen volgt de milieucommissie het eerder door EU-diplomaten uitgewerkte compromis om minder veehouderijen onder de uitstootregeling te brengen dan het aanvankelijke voorstel van de Europese Commissie. Voor rundvee wordt die norm nu op 300 vee-eenheden (LSU) gezet, twee keer hoger dan de Europese Commissie aanvankelijk voorstelde. Voor varkens en pluimvee wordt de grens 200 LSU en voor gemengde bedrijven 250. Dit laatste betekent voor sommige deelsectoren wel een aanscherping.

De LSU waarmee de Europese Commissie rekent moet worden omgerekend naar het diersoort dat de veehouderij houdt. Pluimveebedrijven met meer dan 40.000 dieren moesten al aan de Richtlijn Industriële Emissies (RIE) voldoen. Met de grens van 200 gaat dat al vanaf circa 28.750 dieren gelden bij vleeskuikens. Voor leghennen wordt dat 15.000 dieren. Varkenshouders met 750 zeugen of 2.000 vleesvarkens vielen ook al onder de RIE, die grens zakt nu naar respectievelijk 400 en circa 650 varkens (7400 bij biggen tot 20 kg). Uitgezonderd zijn biologische zeugenbedrijven of varkensbedrijven waar de varkens buiten lopen.


De milieucommissie wil het mogelijk maken dat EU-landen voor ‘kleine’ bedrijven straks de vergunningplicht kunnen vervangen door een meldingsplicht met minder administratieve rompslomp.

Het nu geaccepteerde compromis maakt bovendien een uitzondering voor alle extensieve veehouderij. De RIE-regeling gaat alleen voor intensieve veebedrijven gelden. Daarnaast wordt de periode voor invoering langer uitgesmeerd en worden drempels opgeworpen tegen ‘meer import en weglekken naar het buitenland’ door invoering van het wederkerigheidsbeginsel.


Verouderde cijfers

Aanvankelijk wilden Milieucommissaris Virginius Sinkevicius en Klimaatcommissaris Frans Timmermans vrijwel alle veehouderijen (al vanaf 150 LSU) onder de nieuwe emissieregels brengen, zoals die al sinds 2010 bestaan voor tienduizenden industriële bedrijfsactiviteiten. De Europese Commissie wilde het ook alleen laten gelden voor de heel grote veehouderijen, maar die inschatting bleek gebaseerd op verouderde cijfers.

De verwachting is nu dat het voltallige Europees Parlement in juni of juli een definitief standpunt inneemt. Dan zal blijken of er een meerderheid is om de melkkoeien er volledig buiten te houden. En dan kunnen de triloogonderhandelingen met de Europese Commissie en EU-milieuministers nog dit jaar worden afgerond.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  18° / 10°
  50 %
 • Zondag
  20° / 9°
  10 %
 • Maandag
  22° / 10°
  5 %
Meer weer