Noord-Holland zoekt met boeren naar alternatieve manieren van faunabeheer

Provincie Noord-Holland gaat samen met boeren kijken naar alternatieven voor het doden en bestrijden van dieren om schade aan landbouwgewassen te voorkomen. De Raad van State oordeelde in april dat Noord-Holland, net als andere provincies, vrijstellingen in het faunabeheerplan onvoldoende heeft onderbouwd.

Noord%2DHolland+zoekt+met+boeren+naar+alternatieve+manieren+van+faunabeheer
© VidiPhoto

Vrijstellingen maken het mogelijk om diersoorten te bestrijden die toch schade aan gewassen veroorzaken. Door de uitspraak van de Raad moet Noord-Holland tot eind dit jaar vooral preventieve maatregelen inzetten en kan alleen met ontheffing voor bestrijding zoals afschot en nestbehandeling worden gewerkt.

In Noord-Holland gaat het om de knobbelzwaan, meerkoet, spreeuw, gaai, ekster, houtduif, zwarte kraai, kauw en konijn. Voor afschot van deze diersoorten is voortaan per situatie een ontheffing nodig. Om die te krijgen, is een onderbouwing nodig waaruit blijkt dat er geen alternatieven zijn voor het doden van de dieren. Ook moeten nut en noodzaak zijn aangetoond en mag de staat van instandhouding van de dieren, dus de totale populatie, niet in gevaar komen.


Nieuwe situatie

De komende tijd gaat de provincie in gesprek met boerenorganisatie LTO, natuurorganisaties, de faunabeheereenheid, Omgevingsdienst Noord-Holland-Noord en BIJ12. De vraag ligt op tafel hoe om te gaan met de nieuwe situatie die is ontstaan door de uitspraak. Ook werkt de faunabeheereenheid aan een nieuw faunabeheerplan algemene soorten.

Als er toch schade is, kunnen ondernemers een aanvraag indienen voor een schadetegemoetkoming. De provincie keert deze uit omdat het erg laat in het seizoen is voor boeren om zich aan te passen aan het plotseling wegvallen van de vrijstelling voor het doden van de dieren. Om voor een schadetegemoetkoming in aanmerking te komen, moet een ondernemer aantonen dat alles is gedaan om schade te voorkomen. Dat kan bijvoorbeeld door netten over de gewassen te plaatsen of met afschrikmethodes.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  17° / 7°
  10 %
 • Woensdag
  24° / 9°
  10 %
 • Donderdag
  19° / 9°
  10 %
Meer weer