Organisaties roepen op tot strenger beleid rond gewasbescherming

De overheid beschermt mens en natuur onvoldoende tegen gewasbeschermingsmiddelen, stelt een coalitie van tientallen organisaties in het manifest Bestrijdingsmiddelen dat ze dinsdag 25 april aan de Tweede Kamer aanbieden. De organisaties willen dat de overheid strenger optreedt tegen gewasbeschermingsmiddelen die mogelijk schadelijk zijn voor gezondheid en milieu.

Organisaties+roepen+op+tot+strenger+beleid+rond+gewasbescherming
© Burt Sytsma

De initiatiefnemers van het manifest zijn Natuur & Milieu, de Parkinson Vereniging en vakbond FNV. Samen met nog 33 andere partijen pleiten zij voor een voorzorgsprincipe. Dat houdt in dat een gewasbeschermingsmiddel alleen is toegestaan als er geen twijfels zijn over mogelijke schadelijke gevolgen voor gezondheid of milieu. 'Wij vinden dat de overheid ervoor moet zorgen dat de natuur herstelt en iedereen in Nederland gezond kan werken, wonen en leven', staat in het manifest.

Volgens de initiatiefnemers levert het intensieve gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen onvoorziene negatieve effecten op. 'Denk aan grootschalig verlies van insecten, achteruitgang van het aantal vogels, maar ook een verhoogd risico op de hersenziekte Parkinson', schrijven zij. 'We willen dat de bewijslast wordt omgedraaid. Verkopers van gewasbeschermingsmiddelen moeten aantonen dat het geen kwaad kan in plaats van dat er onderzoek wordt gedaan naar dat het wel kwaad kan.'


Naast het toepassen van het voorzorgsprincipe willen de ondertekenaars dat de overheid zich actiever inzet voor een aanscherping van de toelatingsregels op Europees gebied. 'Verschillende stoffen kunnen gezamenlijk een sterker effect hebben dan ieder apart. Daar moet naar gekeken worden', roepen de organisaties op. Ook willen zij dat er brede spuitvrije zones worden ingesteld tussen landbouwgrond en woongebieden, dat er een verbod komt op toepassing van chemische gewasbescherming in gebieden waar drinkwater wordt gewonnen en dat er maatregelen komen om af- en uitspoeling naar het water te voorkomen.


Geen verlenging van glyfosaat

Ook de verlenging van de toelating van glyfosaat komt in het manifest aan bod. De initiatiefnemers roepen de Nederlandse overheid op om aan het einde van dit jaar tegen de Europese verlenging van het middel te stemmen. 'Gewasbeschermingsmiddelen die ernstige risico's met zich mee kunnen brengen voor mens en milieu, moeten uiterlijk in 2030 verboden zijn. Ook moet voorkomen worden dat dergelijke middelen in tussentijd nog worden toegelaten.'


Volgens de 36 partijen die het manifest hebben ondertekend, is een snellere omslag naar natuurinclusieve en biologische landbouw nodig. 'Er moet geïnvesteerd worden in natuurinclusieve opleidingen voor boeren en teeltadviseurs. Daarnaast moet de overheid zorgen voor financiële ondersteuning, zodat boeren de omslag kunnen maken. Dit kan onder meer door afspraken te maken over een robuust verdienmodel voor natuurinclusieve boeren', sluiten de initiatiefnemers af.


Ook in belang van agrariërs

LTO Nederland is het met de ondertekenaars eens dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen veilig moet zijn voor mens, dier en omgeving. 'Dit is niet alleen in het belang van consumenten, maar ook in het belang van onze leden, hun gezinnen en medewerkers. Zij moeten immers ook in een veilige omgeving kunnen worden en werken', stelt Ron Mulders, portefeuillehouder Gezonde Planten bij LTO Nederland.

Volgens Mulders is het belangrijk dat er wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan naar de invloed van gewasbeschermingsmiddelen op de gezondheid. 'De resultaten van dergelijk onderzoek moeten wat ons betreft leidend zijn én blijven. Als uit deze resultaten invloeden blijken, dan moeten de beoordelings- en toelatingsregels hier direct op worden aangepast.'

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  5° / -1°
  20 %
 • Vrijdag
  6° / 2°
  40 %
 • Zaterdag
  9° / 6°
  90 %
Meer weer