Gewaslijsten definitief, consumptieaardappelen niet op lijst winterteelten

Het ministerie van Landbouw, Natuur- en Voedselkwaliteit (LNV) heeft woensdag de lijst met winterteelten en vanggewassen naar buiten gebracht. Opvallend is dat consumptieaardappelen niet op de winterteeltenlijst staan, net als vezelhennep. Cichorei staat er daarentegen wel op.

Gewaslijsten+definitief%2C+consumptieaardappelen+niet+op+lijst+winterteelten
© Niels de Vries

De publicatie van de gewaslijsten liet lang op zich wachten. Landbouwminister Piet Adema geeft in de Kamerbrief toe dat er lange tijd te veel onduidelijk was over de invulling van de gewaslijsten. Akkerbouwers moesten belangrijke beslissingen nemen, maar wisten lang niet waar ze aan toe waren. Zo waren ze huiverig om contracten af te sluiten voor cichorei, een gewas dat nog niet als winterteelt was aangemerkt.De lijst met winterteelten hoort bij het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn. Dit zijn de gewassen die na 1 oktober geoogst mogen worden zonder korting op de stikstofgebruiksnorm. De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) is blij dat cichorei op de lijst is gekomen, maar snapt niet dat consumptieaardappelen en vezelhennep er niet op staan. 'We hadden een goede onderbouwing voor deze gewassen en begrijpen dan ook niet dat het ministerie hieraan voorbij gaat', luidt hun reactie.


Erg kort groeiseizoen bij laat voorjaar

Nu consumptieaardappelen niet op de winterteeltenlijst staan, moet op zand- en lössgronden vóór 1 oktober een vanggewas worden ingezaaid, op straffe van een korting in de stikstofgift in het volgende jaar. NAV: 'Praktisch gezien betekent dit dat de aardappelen bij een beetje areaal en rekening houdend met regendagen half september geoogst moeten zijn. In dat geval moeten telers begin augustus beginnen met doodspuiten. In een laat voorjaar zoals dit wordt het groeiseizoen erg kort.'

Daarnaast is de NAV bezorgd over de vezelhennepteelt: 'Juist de onvoorspelbaarheid van het roten maakt dat de teelt op zand- en lössgronden in gevaar komt door de verplichting om vóór 1 oktober een vanggewas te zaaien. Nu wordt aangedrongen op meer hennepteelt voor biobased bouwmaterialen, wordt vanuit het LNV de teelt zwaar benadeeld, zo niet onmogelijk gemaakt.'


Korting op stikstofgebruiksnorm bij inzaai na 1 oktober

Om akkerbouwers te helpen bij het maken van keuzes in hun bouwplannen, beschrijft Adema de volgende stikstofgebruiksnormen voor de periode vanaf 2 oktober:
• inzaai vanggewas vanaf 2 oktober tot en met 14 oktober: 5 kilo stikstof per hectare;
• inzaai vanggewas vanaf 15 oktober tot en met 31 oktober: 10 kilo stikstof per hectare;
• inzaai vanggewas vanaf 1 november: 20 kilo stikstof per hectare.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  5° / -1°
  20 %
 • Vrijdag
  6° / 2°
  40 %
 • Zaterdag
  9° / 6°
  90 %
Meer weer