Strak werken met mesttechniek cruciaal voor emissiereductie

'Als de hele sector echt netjes werkt op alle fronten, dus bij het aanwenden van mest, gebruik van emissiearme staltechniek, de Kringloopwijzer en eventueel innovaties, hoeft er waarschijnlijk geen koe weg om de doelen van 50 procent reductie te halen', stelt Zwier van der Vegte van Wageningen University & Research.

Strak+werken+met+mesttechniek+cruciaal+voor+emissiereductie
© Frits Huiden

'We moeten ook nadenken over de betrouwbaarheid en controleerbaarheid en kritisch zijn naar de manier van toepassen', vervolgt Van der Vegte. Goed gebruik van techniek bepaalt het grootste deel van de emissie, blijkt ook op een demo bij Aeres Farm in Dronten onder innovatieprogramma Bemest op z'n Best.

Uit onderzoek blijkt dat sleepslangen met sleepvoet en verdund met een half deel water of onverdund met de sleufkouter, nog maar een emissie heeft van 17 procent. Bovengronds met de ketsplaat heeft een uitstoot van 68 procent.

Mits het goed gebeurt. Dus alle mest in de sleuf, tussen het gras, zonder overlap. Kwaliteit gaat daarbij boven kwantiteit, want snel werk is vaak slordig. De vochtigheid van de bodem, scherpte van de kouters, gift en kouterdruk zijn bepalend.

Er hoeft waarschijnlijk geen koe weg als op elk front netjes wordt gewerkt

Zwier van der Vegte, projectmanager Wageningen University & Research

Van der Vegte: 'Slordig werk raakt ook je eigen portemonnee door alle stikstof die vervliegt. Dat kost dus kunstmest. Door derogatieverlies is dat nog actueler.' Daarbij bestaat het risico dat mest omhoog groeit, wordt ingekuild en zo de kwaliteit en grasopname torpedeert.


Zwavelzuur in de fronthef, weerstation, NIR- en PH-sensor voor het aanzuren van mest tijdens het uitrijden.
Zwavelzuur in de fronthef, weerstation, NIR- en PH-sensor voor het aanzuren van mest tijdens het uitrijden. © Frits Huiden

Er wordt ook gekeken naar innovaties. Het Noorse N2 Applied-systeem reduceert de ammoniakuitstoot volgens GEA met 95 procent. De mestverwerkingstechniek in een 20 voets container op het erf geeft drijfmest met elektrolyse een plasmabehandeling waardoor stikstof wordt gebonden uit de lucht. Ook wordt de mest verzuurd zodat ammonium niet wordt omgezet in ammoniak. Om het stroomverbruik in de hand te houden, worden zonnepanelen aangeraden.

Slootsmid ontwikkelt door op het toedekken van mest bij het aanwenden. Een doseerinrichting legt daarbij een vloeibare kalksuspensie over de meststroken. Kalk bindt stikstof waardoor een emissiereductie wordt verwacht van 40 procent.


Aanzuren

Een combinatie van Vogelsang die de mest aanzuurt met het SyreN-systeem haalt 70 procent reductie in Duitsland. Vanuit een dubbelwandig IBC-vat in de fronthef wordt 2 tot 6 liter zwavelzuur per kuub mest voor de verdeelkop bijgedoseerd. Schuimvorming is zo uitgesloten.

Via een managementsysteem met weerstation voor luchtvochtigheid en wind, een NIR-sensor voor de mestsamenstelling en pH-sensor in de buitenste uitstroomslang, is de dosering tijdens het uitrijden te corrigeren. De pH komt onder de 6 en legt de ammoniakvervluchtiging stil. Dikkere mest buffert meer. De vraag is of de pH na twaalf uur niet stijgt en alsnog emitteert.


© Frits Huiden

Zwavelzuur kost 40 tot 50 eurocent per liter en de totaalkosten met aanschaf zijn 50 euro per hectare. 'Het systeem wordt al jaren gebruikt in Duitsland en Denemarken. Wij gaan onderzoeken hoe het hier werkt met een sleufkouter of zodebemester', geeft Van der Vegte aan.

Er draaien volgens Hans Wildenbeest van Vogelsang ruim honderd SyreN-systemen in Duitsland en Denemarken. 'Boeren kopen het niet om emissie te beperken, maar voor de meeropbrengst van stikstofbenutting.'

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Vrijdag
  29° / 17°
  10 %
 • Zaterdag
  30° / 17°
  20 %
 • Zondag
  22° / 18°
  50 %
Meer weer