Bart Kemp (Agractie): Landbouwakkoord kan, maar kabinet beweegt niet

Het is nog altijd mogelijk om tot een goed Landbouwakkoord te komen. Maar zolang het kabinet geen millimeter toegeeft als het gaat om het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG), schuift Agractie niet opnieuw aan bij de gesprekken.

Bart+Kemp+%28Agractie%29%3A+Landbouwakkoord+kan%2C+maar+kabinet+beweegt+niet
© dirk hol

Dat zei Agractie-voorman Bart Kemp donderdagavond in Putten tijdens een speciale informatieavond nadat de organisatie vorige week opstapte van de hoofdtafel die het Landbouwakkoord vorm moet geven.

Volgens Kemp heeft Agractie vanaf het begin onder heldere randvoorwaarden deelgenomen aan de gesprekken. 'Hoe krijgen we perspectief voor de sector en hoe beperken we de schade', vat Kemp de grondslag voor deelname samen. Gaandeweg de sessies met de hoofdtafel merkte Kemp echter dat er geen enkele beweging te zien was vanuit de zijde van het kabinet op bepaalde punten. 'De tijdsplanning was zeer krap, er moest linksom of rechtsom begin april een akkoord liggen.'


Bovendien wilden enkele partijen aan de hoofdtafel, Kemp noemt ze niet bij naam, niet over het thema stikstof praten. 'Maar wel over stikstofreductie.' Verder stoorde de Agractie-voorman zich eraan hoe vanuit het ministerie van LNV naar perspectief wordt gekeken. 'De beste voorbeelden die ze kunnen bedenken zijn biobased bouwmaterialen, agroforestry of initiatieven als de Herenboeren. Het efficiënt produceren van voedsel lijken ze te vergeten.'


Breekpunt

Breekpunt voor Agractie was het thema grond. De organisatie wil het huidige areaal beschikbaar houden voor de landbouw, dit beschermen, en er geen verplichte permanente beperkingen op laten leggen. 'Maar het doelbeleid van het kabinet werd alleen maar dringender', schetst Kemp de voortgang van de gesprekken. 'Ondertussen kwam er geen zicht op legalisering van de PAS-melders en het uit de wet halen van de kritische depositiewaarde (kdw). Er was nul beweging, toen waren wij er wel klaar mee.'


Alien van Zijtveld gaf in Putten namens Agractie ook een update van de zes sectortafels, waaraan Agractie met twee mensen per tafel deelnam. Volgens Van Zijtveld was de organisatie vanaf het begin not amused over de opzet. Met name de aanwezigheid van natuurorganisaties werd niet op prijs gesteld. 'Alsof er ook landbouwpartijen aan tafel zouden zitten als er een akkoord met natuurorganisaties gesloten zou moeten worden.'

Daarnaast verliep het proces niet bepaald zorgvuldig, ervoer Van Zijtveld. Ze laakt de rol die het ondersteunende secretariaat zou hebben gespeeld. 'Het secretariaat maakte zelf de afweging welke informatie er aan de agenda van de hoofdtafel werd toegevoegd. Op die manier bleven er zaken onbehandeld liggen. Het akkoord moet er onder stoom en kokend water worden doorgedrukt, zonder dat er echt consensus is over bepaalde onderwerpen.'


Wel kansen

Hoewel het zelf weer aanschuiven vooralsnog geen optie is voor Agractie, ziet Kemp nog wel kans voor het Landbouwakkoord. Dan moeten dus wel de kaders voor het NPLG worden aangepast. 'Er moet duidelijk perspectief zijn voor boeren, met een stabiel beleid van de overheid.' Alleen op die manier heeft een akkoord zin, zegt Kemp. 'En anders beter geen akkoord dan een slecht akkoord.'

Ook belangrijk is om als alle landbouwpartijen een front te vormen, dus ook met LTO, NAJK en Biohuis die namens de sector nog wel aan de hoofdtafel zitten. De angst bestaat bij Agractie-leden dat die partijen straks een akkoord sluiten waar een aanzienlijk deel van de landbouwsector niet achter staat.

Vanuit de zaal werd niet alleen Kemp, maar eigenlijk alle aanwezigen, opgeroepen om LTO-leden en LTO-voorzitter Sjaak van der Tak op het hart te drukken niet akkoord te gaan met de lijn die het kabinet voorstaat.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  21° / 15°
  80 %
 • Woensdag
  22° / 13°
  5 %
 • Donderdag
  24° / 12°
  5 %
Meer weer