Steun voor minister bij versnelling geïntegreerde gewasbescherming

Agrodis, Artemis en BO Akkerbouw kunnen zich vinden in de aanzet van minister Piet Adema van LNV om de kennisinfrastructuur over geïntegreerde gewasbescherming te versterken.

Steun+voor+minister+bij+versnelling+ge%C3%AFntegreerde+gewasbescherming
© Nieuwe Oogst

De organisaties reageren in een gezamenlijk persbericht positief op de brief van Adema aan de Tweede Kamer om te komen tot versnelling van toepassing van geïntegreerde gewasbescherming. De minister schetst daarin een plan van aanpak waarbij hij het algehele kennisniveau van adviseurs wil verhogen. Ook wil hij telers wil verplichten tot periodiek onafhankelijk consult voor strategisch gewasbeschermingsadvies.


De voorstellen sluiten volgens Agrodis, Artemis en BO Akkerbouw goed aan op de toekomstige EU-wetgeving. Daarnaast maakt het sturen op doelen met behulp van benchmarking deel uit van de plannen van de minister. Adema geeft hiermee vervolg aan zijn toezegging aan de Tweede Kamer om uitwerking te geven aan afspraken in het Coalitieakkoord. Die zijn erop gericht de omslag naar geïntegreerde gewasbescherming te versnellen.


Afhankelijkheid van chemische middelen verlagen

Met de voorgestelde uitwerking wordt de huidige sterke Nederlandse kennisinfrastructuur verder versterkt, stellen de organisaties. ‘Beter advies over geïntegreerde gewasbescherming komt de hele keten ten goede en daarmee kan de afhankelijkheid van chemische gewasbeschermingsmiddelen worden verlaagd. De ingezette lijn voor geïntegreerde gewasbescherming in de sectoren wordt hiermee versterkt’, schrijven zij.

Het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 omvat een gezamenlijke ambitie met strategische doelen gericht op weerbare plant- en teeltsystemen, verbinding landbouw en natuur en nagenoeg geen emissies en residuen. Sturen op concrete doelen met behulp van benchmarking zien de organisaties als een belangrijk instrument om de transitie te bewerkstelligen.


Actieve houding van overheid

‘Wij verwachten van de overheid een actieve houding om de benchmarking mogelijk te maken, zoals regelgeving en financiële ondersteuning', melden de organisaties. 'Wij staan klaar om het uit te voeren en hebben hiervoor al acties en projecten uitgezet.’

Bij het Uitvoeringsprogramma gaat het onder meer om het Agrodis Transitie Programma en de pilots in diverse sectoren van Artemis. Leden van BO Akkerbouw werken in het kader van het Actieplan Plantgezondheid aan het initiatief Geïntegreerd teeltadvies.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Vrijdag
  19° / 11°
  50 %
 • Zaterdag
  20° / 13°
  50 %
 • Zondag
  17° / 13°
  10 %
Meer weer