Ook Stikstofclaim in beroep tegen habitatrichtlijngebieden, Kamervragen VVD

In navolging van Agractie gaan ook stichtingen Stikstofclaim (SSC) en NewMob in beroep tegen het Wijzigingsbesluit habitatrichtlijngebieden. De organisaties hebben 'grote bedenkingen' over het door de overheid gevoerde beleid.

Ook+Stikstofclaim+in+beroep+tegen+habitatrichtlijngebieden%2C+Kamervragen+VVD
© Dirk Hol

Het beroep van de stichtingen betreft de wijziging van de aanwezige natuurwaarden ten tijde van de aanwijzing. Het gaat om de aanwijzing van circa 150 habitattypen en circa zeventig soorten in bestaande Natura 2000-gebieden, die ten tijde van de aanwijzingsbesluiten, vanaf 2008, wel aanwezig waren, maar om onduidelijke redenen niet zijn opgenomen in de aanwijzingsbesluiten.

Volgens SSC en NewMob heeft de Nederlandse overheid fatsoenlijke inspraak achterwege gelaten toen het ontwerpbesluit enkele jaren geleden voorlag. Daarmee handelde de overheid volgens de stichtingen in strijd met het Verdrag van Aarhus.


Aanwijzingsprocedure

Ook handelt de Nederlandse overheid volgens SSC niet conform het uitvoeringsbesluit 2011/484/EU. Dit besluit schrijft voor dat lidstaten aanwezige waarden middels de best beschikbare informatie moet laten registreren bij de EU en niet volgens een officiële aanwijzingsprocedure.


'Daarnaast probeert de Nederlandse overheid met dit aanwijzingsbesluit niet de 'vergeten natuur' te registreren, maar ze gebruikt dit 'veegplan' om haar doelstellingen fors aan te scherpen Daarmee brengt zij niet alleen grote schade toe aan de agrarische sector, maar treft zij door dit onjuiste handelen de volledige Nederlandse economie', aldus de stichtingen in een toelichting bij het aangetekende beroep.

De stichtingen noemen in het bijzonder de toevoeging van bevers en gewenste populatieverhoging. 'Deze habitat versterkt grote graafschade aan waterkeringen. Dit is een ongewenst risico voor verslechtering van de kwaliteit van de waterkeringen. Dit is in strijd met de klimaatambities om de dijken versneld te versterken en in strijd met Europees recht op veiligheid.'


Kamervragen

VVD-Kamerlid Thom van Campen heeft dit weekend Kamervragen ingediend naar aanleiding van het bericht op nieuweoogst.nl over het beroep van Agractie tegen het wijzigingsbesluit. Hij wil van stikstofminister Christianne van der Wal weten waarom de betreffende habitattypen en soorten nu worden toegevoegd en niet al op het moment van aanwijzen.

Ook wil hij weten welke consequenties dit verzwaarde wijzigingsbesluit mogelijk heeft voor vergunningverlening van economische activiteiten en legalisering van PAS-melders. Daarnaast is Van Campen van mening dat door het opnieuw aanwijzen van vele nieuwe habitattypen en soorten een groot gevoel van rechtsonzekerheid ontstaat bij veel ondernemers en burgers. Hij is benieuwd wat de minister gaat doen om dit gevoel weg te nemen.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

Meer weer