LTO: wees zuinig op elke vierkante meter bollenareaal

Gemeenten in de Zuid-Hollandse Bollenstreek willen strenger handhaven op kleinere percelen met een agrarische bestemming die niet meer als zodanig worden gebruikt. LTO Noord juicht dat toe, maar pleit voor een lagere minimum perceelgrootte voor zo'n inspectie.

LTO%3A+wees+zuinig+op+elke+vierkante+meter+bollenareaal
© Han Reindsen

De landbouworganisatie reageert met een zienswijze op de nota 'Niet meer doelmatig te gebruiken bollengrond', een afwegingskader voor maatwerk dat bij de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen ter inzage ligt. Daarin wordt gesteld dat percelen pas vanaf 0,4 hectare worden aangemerkt als geschikt voor doelmatig gebruik.

LTO reageert dat er voldoende voorbeelden zijn van percelen van 1.500 vierkante meter die wel degelijk bruikbaar en rendabel zijn voor de bollenteelt. In twee eerdere participatiegesprekken met de gemeenten hebben ondernemers dit al kenbaar gemaakt, maar die input is onvoldoende op waarde geschat, schrijft de organisatie. Ook betreurt ze het dat de organisatie onvoldoende is betrokken bij de inhoudelijke inventarisatie voor het onderliggende onderzoek van het agrarisch adviesbureau Clevin, dat als uitgangspunt voor de nota is gebruikt.


Onverminderd hoog

De druk op agrarische gronden blijft onverminderd hoog, stelt bestuurslid Johan de Groot van de LTO Noord-afdeling Duin- en Bollenstreek. 'Daarom moeten we zuinig zijn op elke vierkante meter. Ook op de kleinere percelen, zelfs die onder 1.500 vierkante meter.'

Graag zou LTO daarom zien dat gemeenten meer maatwerk leveren, juist voor het behoud van het areaal, bijvoorbeeld door te onderzoeken of percelen kunnen worden samengevoegd of dat via herverkaveling elders verloren ruimte kan worden gecompenseerd.


Nauwelijks gehandhaafd

Er is de afgelopen twintig jaar niet of nauwelijks gehandhaafd, constateert De Groot verder. 'Veel percelen zijn in gebruik als paardenbak, moestuin of voor een andere hobby. En omdat gemeenten dat steeds gedoogden, is zo met de jaren veel areaal verloren gegaan. Dat is scheef, want wij moeten ons als sector aan ruimtelijke regels houden. Sterker nog: die leggen vaak nog meer druk op het areaal.'

In de zienswijze verwijst LTO Noord naar de afspraken over het bollenareaal zoals die zijn vastgelegd in de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (ISG) en die moeten worden gerespecteerd. Die bestaat uit 2.625 hectare eerste- en 200 hectare tweedeklas bollengrond. Waarbij de landbouworganisatie opmerkt dat ook die laatste categorie gronden nog steeds uitermate geschikt is voor de bollenteelt en dat ook moeten blijven.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  10° / 6°
  95 %
 • Zondag
  11° / 7°
  85 %
 • Maandag
  12° / 9°
  90 %
Meer weer