Rapporteurs: 'landbouwbegroting heeft onduidelijkheden'

De landbouwbegroting heeft een aantal onduidelijkheden en de informatiewaarde is beperkt. In sommige opzichten is de begroting achterhaald. Dat concluderen Pieter Grinwis (CU) en Tjeerd de Groot (D66) die door de Tweede Kamer zijn aangewezen als rapporteurs.

Rapporteurs%3A+%27landbouwbegroting+heeft+onduidelijkheden%27
© Livestream Tweede Kamer

De rapporteurs hebben de begroting beoordeeld op de doelen die landbouwminister Piet Adema wil bereiken en de prestaties die daartegenover staan. Tot slot gaat het om de instrumenten die de minister inzet en de kosten die daarbij horen.

Bij sommige plannen ontbreekt de financiële doorvertaling, stellen Grinwis en De Groot. Ze noemen een aantal voorbeelden. Zo wordt het intensiveren van de omslag naar geïntegreerde gewasbescherming in het coalitieakkoord benoemd als prioriteit. De financiële en beleidsinhoudelijke uitwerking van deze prioriteit ontbreekt echter in de ontwerpbegroting.


De kabinetsplannen inzake versterking van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zijn grotendeels uitgewerkt in de ontwerpbegroting. Onduidelijk is in hoeverre de NVWA-tarieven in 2023 kostendekkend zullen zijn en of de uitvoering van de plannen in het geding kan komen door krapte op de arbeidsmarkt.

Onduidelijk is ook hoe is geanticipeerd op de financiële gevolgen van het verlies van de derogatie. De dekking voor de kosten van de transitieregeling in 2023 is gevonden in een begrotingsreserve die daar niet voor is bestemd.


Doelen

De rapporteurs constateren dat de ontwerpbegroting veelal duidelijk maakt welke beleidsinstrumenten de minister in 2023 wil inzetten en welke kosten daaraan zijn verbonden. Soms is onduidelijk aan welke concrete doelen deze moeten bijdragen. De doelstellingen zijn abstract geformuleerd en niet vertaald in concrete onderliggende doelen. Als de doelen vooraf niet helder zijn geformuleerd, is het achteraf lastig om de doeltreffendheid en doelmatigheid te beoordelen, stellen de rapporteurs.

De Tweede Kamer debateert vanmiddag en vanavond over de begroting. Volg de landbouwbegroting vanaf 16.30 uur hieronder of op debatdirect.nl.Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Vrijdag
  22° / 16°
  80 %
 • Zaterdag
  21° / 15°
  80 %
 • Zondag
  23° / 13°
  25 %
Meer weer