Klimaatneutraal gecertificeerd varkensvlees via Marley Spoon

De CO2-equivalent voetafdruk van een product wordt een belangrijk inkoopcriterium voor de retail. Vallei Varken had deze week de primeur: het concept levert als eerste in Nederland klimaatneutraal gecertificeerd varkensvlees via Marley Spoon.

Klimaatneutraal+gecertificeerd+varkensvlees+via+Marley+Spoon
© Studio Kastermans

Retailers hebben de ambitie om hun broeikasgasuitstoot tot netto nul terug te brengen. Op 5 procent daarvan hebben ze zelf invloed, becijferde Rabobank. De resterende 95 procent hangt samen met de teelt dan wel de houderij, de verwerking en het vervoer van de producten die in het supermarktschap liggen.


Het is niet voor niets dat duurzaamheidsprogramma's als paddenstoelen uit de grond schieten en in de varkensvleesketen iedereen driftig rekent aan de carbon footprint van het geproduceerde varkensvlees. Vallei Varken levert als eerste klimaatneutraal gecertificeerd varkensvlees. Het gaat om het volume dat wordt afgezet via maaltijdboxenproducent Marley Spoon.

Samenwerking

Het is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen initiatiefnemer Agrifirm, Vallei Varken, Clara Foodservice, Marley Spoon en de Climate Neutral Group. Vallei Varken rust op twee pijlers: duurzaamheid en diergezondheid. Met klimaatneutraal gecertificeerd varkensvlees zet Vallei Varken een volgende stap als het gaat om duurzaamheid.

'Daar zijn we trots op, maar het is ook spannend', zegt Bianca Deetman, die de marketing en communicatie van Vallei Varken voor haar rekening neemt. 'Het is pionieren. Voor ons is dit een nieuwe wereld en die staat mijlenver af van het boerenbedrijf.' Samen met Agrifirm en Clara Foodservice was zij bij Marley Spoon om in een pitch Vallei Varken voor het voetlicht te brengen.

Bij Vallei Varken houden we ons al jaren bezig met duurzaamheid

Gerald Deetman, grondlegger Vallei Varken

Beter verdienmodel

'Agrifirm zoekt samenwerking met partners in de keten om ontwikkelingen te vertalen naar duurzame foodconcepten die inspelen op consumententrends waarmee onze leden een beter verdienmodel kunnen ontwikkelen', licht Jacob Gosschalk, accountmanager ketenconcepten bij Agrifirm toe. 'Alleen wanneer je samenwerkt, kan er iets ontstaan', vult grondlegger Gerald Deetman van Vallei Varken aan.


Het mooie van Marley Spoon noemt Bianca Deetman dat het bedrijf duurzaamheid echt belangrijk vindt. Ze spreekt over 'intrinsiek gedreven'. De voetafdruk wordt bij klimaatneutraal gecertificeerd uitgedrukt in CO2-equivalenten (CO2e). Het gaat niet alleen om koolstofdioxide, maar ook om andere broeikasgassen zoals methaan, die worden omgerekend naar CO2e.


Speciaal voer

Om de CO2e-voetafdruk van Vallei Varken te verlagen, krijgen varkens sinds het eerste kwartaal van dit jaar voer van Agrifirm dat gegarandeerd ontbossingsvrij en vrij is van soja- en palmproducten, meer reststromen zoals broodmeel bevat en lokale grondstoffen. 'Ieder mens heeft een duurzaamheidsopdracht. Bij Vallei Varken houden we ons daar al jaren mee bezig', zegt Gerald Deetman.

Via het voer bespaart Vallei Varken bijna 15 procent CO2-equivalenten per kilo voer ten opzichte van gangbaar voer. Klimaatwinst halen de producenten van Vallei Varken – Gerald Deetman uit het Gelderse Putten, Nico Nijhoff uit het Overijsselse Dalfsen en Frank Bosboom uit het Overijsselse Nijverdal – ook door het gebruik en leveren van groene stroom en warmteterugwinning. Met het plaatsen van nog eens zevenhonderd zonnepanelen in januari wordt de teruglevering aan het net nog groter.


De producenten van Vallei Varken: Frank Bosboom, Gerald Deetman en Nico Nijhoff.
De producenten van Vallei Varken: Frank Bosboom, Gerald Deetman en Nico Nijhoff. © Vallei Varken

Klimaatneutraal gecertificeerd word je niet zomaar, stelt Bianca Deetman. Er moet sprake zijn van een duurzame bedrijfsvoering. 'En dat is er.' Ze noemt onder andere het vele daglicht in de stallen, waardoor de energiebehoefte lager is, lokaal produceren en verwerken van het varkensvlees, circulariteit (gedeeltelijk) door het gebruik van eigen akkers, het gebruik van een luchtwasser en slimme vloerverwarming.


Jaarlijks reductieplan


De ketensamenwerking waarvan Agrifirm en Vallei Varken deel uitmaken, voldoet aan de eisen van het programma 'Climate Neutral Certification' van de Climate Neutral Group. Om mee te doen moet onder andere de CO2e-uitstoot transparant zijn en er een doelgericht reductieplan zijn hoe jaarlijks de voetafdruk verder wordt teruggebracht. Dat geldt voor de hele keten.

De CO2e-verlaging van Vallei Varken via het voer is een hard gegeven. De CO2e-voetafdrukken van andere onderdelen uit de keten zijn door Blonk Consultants in kaart gebracht. Om de CO2e die nog over is te compenseren, wordt geïnvesteerd in het klimaatproject 'Verified Carbon Standard': methaanvergisting en energieopwekking in Nederland.

De CO2e-voetafdruk per kilo vlees door de keten is in 2022 20 procent kleiner dan in 2018. Voor 2023 ligt het streven op 25 procent.


Gesprekken met afnemers

Marley Spoon heeft de primeur met klimaatneutraal gecertificeerd varkensvlees. Ook andere afnemers van Vallei Varken kunnen dat inkopen. De CO2e-uitstoot van het volume dat zij afnemen, moet via het programma 'Climate Neutral Certification' worden gecompenseerd. Dat wordt in de kostprijs verrekend. 'Met verschillende van onze afnemers lopen daarover gesprekken, maar voor meerdere van hen zijn onze filosofie en de duurzame werkwijze voldoende.'

Op de vraag wat dan de toegevoegde waarde is van de certificering antwoordt Deetman: 'We willen inzichtelijk maken wat we doen. Iets aanbieden op basis waarvan de consument een bewuste keuze kan maken. Voor afnemers die duurzaam willen inkopen, kunnen wij bijdragen aan een kleinere CO2e-voetafdruk. Nieuwe potentiële afnemers zijn er namelijk ook. Wij gaan graag het gesprek aan.'


Agrifirm pakt rol in eerlijker verdienmodel
Vallei Varken ontstond tien jaar geleden. Initiatiefnemer is Gerald Deetman uit het Gelderse Putten. Het over het jaar passend krijgen van de volumes van vraag en aanbod noemt hij een ingewikkelde puzzel, omdat die over het jaar sterk schommelen. Als nieuwe uitdaging komt daar nu de duurzaamheidscertificering bij. Bianca Deetman noemt dit nieuwe ketenconcept met alles wat erbij komt kijken 'spannend'. Initiatiefnemer van de keten is Agrifirm. 'Agrifirm staat voor een verantwoorde voedselketen. Daarom ontwikkelen we concepten die bijdragen aan een kleinere voetafdruk van ons voedsel. We doen dat via samenwerkingen in de keten met een eerlijk verdienmodel voor boeren en telers', zegt topman Dick Hordijk. Aan de basis daarvan staat het duurzame voer dat Agrifirm onder de naam Feed Forward op de markt brengt. Er is nu een lijn voor varkensvoeders. De mogelijkheden om soortgelijke voeders en ketenconcepten voor andere sectoren zoals pluimvee te introduceren, worden onderzocht. Het ketenconcept wordt geaudit door een onafhankelijke organisatie en krijgt het keurmerk Climate Neutral Certified. Agrifirm is daarvan certificaathouder. Alleen het volume varkensvlees dat Vallei Varken afzet via maaltijdboxenproducent Marley Spoon, is klimaatneutraal gecertificeerd. De Climate Neutral Group is een consultancybureau dat een duurzaamheidsprogramma heeft ontwikkeld: het programma 'Climate Neutral Certification'. Belangrijk onderdeel van dit programma is een doelgericht reductieplan om de ecologische voetafdruk verder te verkleinen.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  2° / -3°
  10 %
 • Vrijdag
  0° / -4°
  10 %
 • Zaterdag
  2° / -4°
  20 %
Meer weer