Aanvalsplan Landschap: 7,5 miljard nodig voor landschapselementen

Om in 2050 10 procent van het landelijk gebied in te richten voor groene en blauwe landschapselementen is tot 2030 7,5 miljard euro nodig. Dat blijkt uit het Aanvalsplan Landschap, dat vandaag door de stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel is gelanceerd en aangeboden aan minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof).

Aanvalsplan+Landschap%3A+7%2C5+miljard+nodig+voor+landschapselementen
© Deltaplan Biodiversiteitsherstel

In 2030 moet de helft van deze ambitie gerealiseerd zijn, is het doel van de brede coalitie die verenigd is in het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Het geld is nodig om langjarig beheervergoedingen zeker te stellen. Het Aanvalsplan moet er toe leiden dat de landschappelijke kwaliteit en diversiteit van het Nederlandse landschap wordt verhoogd. Ook kan het plan bijdragen om Europese verplichtingen te halen rondom biodiversiteit, de klimaatopgave en schoon water.

'Heggen, hagen, bloemrijke slootranden en natuurvriendelijke oevers leveren een belangrijke bijdrage aan een gezonde bodem, schoon water, klimaatadaptatie en de verbinding tussen landbouw en natuur. Het Aanvalsplan Landschap biedt interessante aanknopingspunten om in het landelijk gebied meer landschapselementen te realiseren', zegt Van der Wal in reactie op het plan.


Gebiedseigen landschapselementen

Met het Aanvalsplan wordt ingezet op 10 procent gebiedseigen landschapselementen. Hieronder worden 'kleine' natuurelementen verstaan die het landschap in belangrijke mate vormgeven. Daarbij valt te denken aan houtige elementen zoals singels, bomenrijen, houtwallen, heggen, hagen, knotbomen, graften, griendjes en hoogstamboomgaarden maar ook om kruidenrijke akkerranden en natte elementen zoals slootkanten, natuurvriendelijke oevers en poelen.

Louise Vet, voorzitter Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel: 'Voor agrariërs en andere particuliere grondeigenaren staat voorop dat het financieel voldoende aantrekkelijk moet worden gemaakt om hen te verleiden bij te dragen. Het Rijk, provincies en gemeenten met grond in eigendom kunnen en moeten er ook zelf mee aan de slag. Daarnaast hebben waterschappen als beheerder van rivieren, beken, vaarten en sloten en wegen, kades en dijken een belangrijke rol bij het realiseren van de ambitie.'

Van der Wal zegt mogelijkheden te zien om het aanvalsplan concreet te maken via het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en het ruimtelijke ordeningssysteem rond de Omgevingswet.


• Klik voor het complete Aanvalsplan Landschap op onderstaande pdf

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Vrijdag
  2° / -2°
  10 %
 • Zaterdag
  2° / -2°
  10 %
 • Zondag
  1° / -2°
  10 %
Meer weer