24 teeltconcepten kunnen bijdragen aan gewasbeschermingdoelen

Na een inventarisatie blijkt dat 24 innovatieve teeltconcepten een bijdrage kunnen leveren aan de doelen van Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie gewasbescherming 2030. Wageningen University & Research (WUR) bracht dit in kaart in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

24+teeltconcepten+kunnen+bijdragen+aan+gewasbeschermingdoelen
© Huisman Media

Het betreft teeltsystemen die het gewas weerbaarder kunnen maken, landbouw en natuur verbinden en ervoor zorgen dat er nagenoeg geen emissies meer zijn naar het milieu. Ook zullen ze ertoe leiden dat er nauwelijks residuen op producten zijn. Per sector zijn er kansrijke teeltconcepten geïdentificeerd, waarvan de verwachting is dat deze het meeste bijdragen aan de doelen van het uitvoeringsprogramma en de praktische haalbaarheid groot is.

Voor de akkerbouw zijn dat bijvoorbeeld nieuwe gewasrotaties met een verhoogde onderdrukking van ziekten, plagen en onkruiden. Voor wat betreft glastuinbouw kun je denken aan een teeltsysteem met een vroegtijdige detectie van ziekten en plagen in lucht en water en het aanbrengen van meer agrobiodiversiteit in de kas.


Inzichten en initiatieven

In beide sectoren gaat het om concepten op basis van wetenschappelijke inzichten en initiatieven die al in de praktijk in de ontwikkeling zijn, maar nog niet breed zijn toegepast. Dat geldt zowel voor het binnen- als buitenland. Volgens de WUR kunnen de beschreven kansrijke teeltconcepten worden gebruikt in de verdere prioritering van sectorale onderzoeksagenda's.

Daarbij is het goed om op te merken dat er in verschillende onderzoeksprogramma's al aan het merendeel van de geïdentificeerde teeltconcepten wordt gewerkt. Verder benadrukt WUR dat het van belang is in een vroeg stadium potentiële belemmeringen in de wet- en regelgeving te signaleren die de toepassing van innovatieve teeltconcepten in de weg kunnen staan. Voorbeelden zijn het toelatingsbeleid van micro-organismen, fytosanitaire (export)eisen en ruimtelijk ordeningsbeleid.


Ziekteresistente rassen

WUR denkt dat slimme combinaties van innovatieve teeltconcepten als het telen van ziekteresistente rassen of het slim gebruikmaken van de natuur tegen plagen de meeste winst oplevert ten aanzien van het behalen van de doelen in de toekomstvisie gewasbescherming 2030.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Vrijdag
  2° / -2°
  10 %
 • Zaterdag
  2° / -2°
  10 %
 • Zondag
  1° / -2°
  10 %
Meer weer