Tientallen melkveehouders zien kans in koolstofvastlegging bodem

Agrarische natuur- en milieuverenigingen in Friesland en Overijssel willen het vastleggen van koolstof in grasland door melkveehouders gaan waarderen. Zij kunnen dat doen door niet meer te ploegen, scheuren of bespuiten. Ruim dertig boeren hebben zich daar in twee dagen tijd al voor aangemeld.

Tientallen+melkveehouders+zien+kans+in+koolstofvastlegging+bodem
© Burt Sytsma Photography

De melkveehouders willen over een tijd hun vastgelegde koolstof via CO2-certificaten verkopen. De initiatiefnemers gaan er vanuit dat ze hiermee per gebied honderden tot maximaal 1.000 hectare kunnen aanpakken.

Het initiatief komt van de Friese Milieu Federatie in samenwerking met Natuur en Milieu Overijssel, vereniging Noardlike Fryske Wâlden en Living Lab Fryslân. De organisaties kregen onlangs ruim 180.000 euro Sabe-subsidie voor project 'Blijvend grasland'. Sabe staat voor Samen leren in projecten over duurzame landbouw.


Groen licht voor certificering

Stichting de Nationale Koolstofmarkt gaf vorig jaar groen licht voor certificering van de methode om koolstof in grasland vast te leggen door niet meer te ploegen, scheuren of bespuiten. Die methodiek is bedoeld om aantoonbaar koolstof op te bouwen in de bodem.

Daar wordt door middel van bodemmonsters op gemonitord. Naast deze methodiek zijn er andere methodieken om koolstof vast te leggen, bijvoorbeeld door peilverhoging in veenweidegebieden via de methodiek Valuta voor Veen.


Grotere groepen

Het streven is om zowel op klei- als zandgrond in Overijssel en Friesland samen met boeren aan de slag te gaan, geeft themacoördinator Jelle Pilat van Noardlike Fryske Wâlden aan. Tot nu toe zijn er volgens hem slechts 'enkele' melkveehouders die via de methodiek koolstof vastleggen. 'Wij willen grotere groepen interesseren. Het is veel handiger om voor een grotere gebied een projectplan te schrijven dan voor kleine postzegeltjes.'


Door het project kan blijvend grasland meer gewaardeerd worden, stelt Pilat. Dat is nu interessant, vanwege de onzekerheid rond het behoud van derogatie. 'Wanneer die wegvalt, is de verplichting van 80 procent blijvend grasland niet meer van toepassing. Het gevolg kan zijn dat meer boeren hun grasland gaan scheuren. Met dit project kan het scheuren achterwege gelaten worden.'


Organische stofopbouw

Niet scheuren is goed voor de organische stofopbouw in de bodem, hiermee wordt het stikstofleverend vermogen van de bodem verhoogd en kan er meer water vastgehouden worden, geeft Pilat aan. 'Op zandgrond betekent dit een verhoging van 0,5 tot 3 procent organische stof in de bodem en een verdubbeling van de hoeveelheid water die wordt vastgehouden.'

Dat is niet alleen gunstig voor het grasland en de boeren, ook waterschappen hebben hier belang bij. 'Aan deze maatschappelijke diensten zouden we een waarde willen koppelen. Dat zou in de toekomst mogelijk kunnen door het aanbieden van een nog op te stellen gebiedsofferte, waarin koolstofopbouw een onderdeel is.'


CO2-certificaten

De prijs voor regionale CO2-certificaten ligt op dit moment rond de 80 euro per ton CO2, weet de themacoördinator. 'Dat is veel hoger dan de prijzen op de internationale vrije CO2-markt. Daar gaat het om zo'n 10 euro per ton CO2.' De vraag naar certificaten is heel 'heel groot', het aanbod 'beperkt', weet hij. 'Veel bedrijven willen laten zien dat ze regionaal bezig zijn met vergroening.'

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zondag
  24° / 17°
  75 %
 • Maandag
  23° / 14°
  20 %
 • Dinsdag
  21° / 17°
  50 %
Meer weer