Eerste boeren Alblasserwaard verkopen CO2-credits

Twee veenweideboeren in de Zuid-Hollandse Alblasserwaard mogen de CO2-uitstoot verkopen die zij hebben voorkomen met onderwaterfiltratie. Stichting Nationale Koolstofmarkt heeft hun projectplannen goedgekeurd.

Eerste+boeren+Alblasserwaard+verkopen+CO2%2Dcredits
© Peter van Houweling

Volgens provincie Zuid-Holland geeft de Nationale Koolstofmarkt voor het eerst boeren toestemming om CO2-credits op basis van onderwaterinfiltratie te verkopen aan bedrijven en organisaties die hun uitstoot willen compenseren.

Met de opbrengst van de CO2-credits financieren melkveehouders Ad van Rees uit Brandwijk en Nico van der Ham uit Noordeloos een deel van hun investering in de verduurzaming van bodembeheer.


Door water te infiltreren zetten de boeren het grondwaterpeil vast. Hiermee voorkomen ze dat het grondwater onder het afgesproken waterpeil komt en het veen te veel indroogt, waardoor de bodem daalt en er CO2 vrijkomt.

De agrarisch ondernemers werken samen met Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling. Dit initiatief van zuivelfabriek De Graafstroom, provincie Zuid Holland, Deltamilk, Rabobank, Waterschap Rivierenland en Wageningen Research moet onder andere bodemdaling aanpakken in het Groene Hart. De bodemdaling in de veenweidegebieden veroorzaakt volgens de partijen ongeveer 2,8 procent van de CO2-uitstoot in Nederland.


Valuta voor Veen

Natuur en Milieufederaties hebben de methode Valuta voor Veen ontwikkeld. Via deze methode wordt vermeden CO2-uitstoot verkocht als carbon credits.

Directeur Alex Ouwehand van Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland geeft aan dat de toepassing van pompgestuurde waterinfiltratie bij de twee boeren een eerste test is. 'We zien veel potentieel voor Valuta voor Veen, maar er moet nog wel wat gebeuren om beter aan te sluiten bij de praktijk om tot een goed verdienmodel te komen. Onder andere door een meer eenvoudige wijze van monitoring.'


'Opschaling nodig'

Ook CEO Barbara Baarsma van Rabobank Carbon Bank ziet mogelijkheden. 'Verder onderzoek en opschaling zijn nodig, maar de aanpak is veelbelovend. Rabobank koopt de eerste credits om Ad en Nico en later andere boeren te helpen verder te verduurzamen.'

Uit onderzoeken van onder andere het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat pompgestuurde waterinfiltratie een rendabele aanpak is voor een groot deel van het veenweidegebied Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, geven de partijen aan. Volgens het RIVM kan dankzij deze techniek op 4.000 van de in totaal 15.000 hectare de CO2-uitstoot met 50 tot 75 procent dalen.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  10° / 7°
  70 %
 • Dinsdag
  11° / 4°
  50 %
 • Woensdag
  10° / 4°
  50 %
Meer weer