Agrifirm start pilots rondom regeneratieve landbouw

Agrifirm start verschillende pilots rondom regeneratieve landbouw. Hierbij staan de bodem(kwaliteit) en het inkomen van de boer centraal. De afgelopen maanden zijn twee pilots met boeren en telers gestart, één die regeneratieve teeltmethoden onderzoekt en één die kijkt naar de mogelijkheden voor carbon credits.

Agrifirm+start+pilots+rondom+regeneratieve+landbouw
© Agrifirm

Het doel van de pilots is om oplossingen te vinden voor regeneratieve landbouwpraktijken voor een gezonde bodem. Zo werkt de coöperatie samen met boeren en telers aan een landbouwsysteem dat een positieve impact heeft op natuur en milieu, met een sterker verdienmodel voor boeren en telers.

Door onderzoek te doen naar toepassingen op het gebied van circulariteit, wil de coöperatie bijdragen aan oplossingen voor een duurzame voedselproductie. Tegelijkertijd biedt dit volgens Agrifirm ook kansen voor nieuwe verdienmodellen voor de boer. Een aangepaste set van regeneratieve teeltmaatregelen die bijdragen aan een gezonde bodem en verbetering van de biodiversiteit wordt onderzocht.


Door in te zetten op landbouwpraktijken gebaseerd op principes uit de natuur, zoals diversiteit, creëren boeren de optimale omstandigheden voor verbetering van de bodemkwaliteit. Dit gaat onder meer om permanente bodembedekking, minimale bodemverstoring zoals ploegen en het inzaaien van een volgende gewas als het huidige nog niet is geoogst, 'relay cropping'.

Een vitale bodem zorgt er niet alleen voor dat een gewas beter bestand is tegen ziekten en plagen, maar houdt ook meer CO2 vast, in plaats van deze uit te stoten. Deze CO2-opbrengst kan worden vertaald in CO2-credits, carbon credits, als neveninkomen voor boeren. Zo zijn boeren een belangrijk deel van de oplossing voor een maatschappijbreed probleem, stelt Agrifirm.

'Met regeneratieve landbouw willen we het nog beter doen voor natuur en milieu én onze boeren en telers perspectief bieden. Met een optimale bodemgezondheid is minder input nodig en zijn gewassen beter bestand tegen extreme weersinvloeden. Daarnaast heeft het een positieve impact op de biodiversiteit, de waterkwaliteit en het vastleggen van CO2', verklaart projectleider Linda de Bie van Agrifirm over de voordelen van regeneratieve landbouw.


Vraagtekens bij praktische toepassing

Over regeneratieve landbouw en carbon creditsoplossingen is veel te doen, maar er zijn nog een heleboel vraagtekens over de praktische toepassing en de meerwaarde ervan voor boeren en telers, vindt Agrifirm. De coöperatie brengt in de pilots verschillende boeren en andere experts van internationale coöperaties en onderzoeksinstellingen samen om tot praktische innovaties te komen.

De impact van die innovaties wordt vergroot door de verschillende praktijken gelijk in het veld te toetsen en te ervaren. De verschillende proeven die de afgelopen maanden samen met boeren zijn gestart, zijn verdeeld over twee thema's die op elkaar aansluiten.


Regeneratief teeltconcept

Het eerste thema is een regeneratief teeltconcept. Agrifirm onderzoekt hierbij het potentieel van regeneratieve landbouw. De kracht van de ontwikkeling ligt in de samenwerking met boeren en experts, die dankzij jarenlang pionieren hun strepen hebben verdiend en successen hebben geboekt met regeneratieve maatregelen, laat Agrifirm weten.

De inzichten van die experts zijn vertaald naar een regeneratieve aanpak die Nederlandse boeren ondersteunen die minder input willen gebruiken of de overstap naar een bedrijfsspecifieke en regeneratieve bedrijfsvoering willen maken. Op dit moment worden zes boeren geselecteerd voor een zevenjarige pilot die nog dit jaar starten met het zaaien van een mix specifieke groenbemesters. In een latere fase zal ook worden gekeken naar de kansen en samenwerking met veehouders.

De tweede pilot behelst carbon creditsoplossingen. Binnen deze pilot worden oplossingen onderzocht om verschillende koolstofmaatregelen te gelde te maken. Hierbij gaat het zowel om vastlegging van koolstof in de bodem als om het verminderen van uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen. De pilot is gestart met twintig telers en melkveehouders en moet inzicht geven in de wenselijkheid, haalbaarheid en financiële opbrengst van carbon credits.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zondag
  22° / 10°
  70 %
 • Maandag
  18° / 10°
  20 %
 • Dinsdag
  18° / 10°
  20 %
Meer weer