Ministers nuanceren belang bekritiseerde reductiekaart

Aan het door boeren zwaar bekritiseerde landkaart met reductiedoelen kunnen geen conclusies worden verbonden over individuele boerenbedrijven. Dat schrijven stikstofminister Christianne van der Wal en landbouwminister Henk Staghouwer in een vrijdag verschenen Kamerbrief over de stikstofaanpak.

Ministers+nuanceren+belang+bekritiseerde+reductiekaart
© dirk hol

De landkaart is onderdeel van de startnotitie van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) die Van der Wal op 10 juni naar de Tweede Kamer stuurde. Boerenorganisaties maakte daaruit op dat het kabinet van zins is ‘hele gebieden leeg te vegen’. Deze boosheid was de voornaamste aanleiding voor de boerenprotesten die tot vandaag nog voortduren. Ook in de Tweede Kamer riep het kaartje veel vragen op en in de achterbannen van VVD en CDA leidde het tot verzet tegen de stikstofaanpak.


In de kamerbrief van vrijdag benadrukken de ministers nu dat het kaartje uitsluitend is bedoeld als hulpmiddel om de gebiedsprocessen vorm te geven. ‘Deze kaart met richtinggevende emissiereductiedoelen is gebaseerd op algemene uitgangspunten en is expliciet niet een blauwdruk die provincies één-op-één moeten toepassen: provincies hebben de ruimte de stikstofreductie in deze gebieden vorm te geven.’

De kaart biedt daarom geen inzicht op de situatie van individuele bedrijven en gaat het bovendien niet over de wijze waarop de doelen kunnen worden gehaald, stellen de bewindslieden. ‘De kaart is dus niet bedoeld om te kijken of te beoordelen wat dit voor een individueel bedrijf betekent. Daarvoor zal het gebiedsproces nodig zijn waarin de provincies binnen de nationale doelen alle ruimte hebben om de aanpak invulling te geven.’


Geen financiering

In de afgelopen weken kwamen meldingen binnen dat banken boeren geen financieringen meer verlenen omdat zij in een gebied zitten waar het reductiedoel aanzienlijk is. Het kabinet heeft dit ook vernomen en de banken erop gewezen dat aan het kaartje met reductiedoelen geen inzicht op bedrijfsniveau kan worden toegerekend.

Het NPLG is naast emissiereductie ook gericht op het halen van brede doelen voor natuur, klimaat en water in de landbouw. Grond die in dit kader door de overheid wordt gekocht is bestemd voor het halen van deze doelen en voor de transitie van de landbouw waarbij, bijvoorbeeld met extensievere vormen van landbouw, meer grond nodig is. Grond kan daarnaast ook worden gebruikt voor natuurherstel of de aanleg van extra natuurareaal.


Niet naar woningbouw

De ministers doen nog een opvallende mededeling die de argwaan bij boeren tegen de gebiedsaanpak moet wegnemen. 'Het kabinet zal grond die in het kader van het NPLG wordt verworven niet voor woningbouw of andere vormen van bedrijvigheid gebruiken. Uiteraard staat het een eigenaar vrij om grond op eigen initiatief hier wel voor te verkopen in overeenstemming met het bestemmingsplan in een gemeente', aldus beide ministers in de Kamerbrief.


Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  5° / -1°
  20 %
 • Vrijdag
  6° / 2°
  40 %
 • Zaterdag
  9° / 6°
  90 %
Meer weer