Boomkwekerijsector weet nog niets over bossenstrategie

De bossenstrategie van de Nederlandse overheid en van de Europese Unie (EU) zijn allemaal leuk en aardig, maar kwekers kunnen er nog niet veel mee, constateert LTO-vakgroep Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen. De sector weet niet welke bomen nodig zijn, waar ze moeten worden geplant, wanneer ze nodig zijn en vooral ook: wie gaat voor de bomen betalen?

Boomkwekerijsector+weet+nog+niets+over+bossenstrategie
© Tony Tati

Het perspectief lijkt niet ongunstig, stelt vakgroepvoorzitter Aad Vollebregt. 'Groen staat hoog op de politieke agenda. Dat biedt kansen, maar de bestellingen laten nog op zich wachten.' Vollebregt sprak onlangs in Almere, vlak bij de Floriade, tijdens de relatiedag van de vakgroep over de toekomst van de boomteelt en de onbedekte sierteelt.

De vakgroep had ook LTO-voorzitter Sjaak van der Tak en Henk Raaijmakers, voorganger van Vollebregt en nu voorzitter van de European Nurserystock Association (ENA), gevraagd hun visie te geven.


Zorgen

Naast kansen en de goede afzet van de laatste jaren zijn er ontwikkelingen waarover Vollebregt zich zorgen maakt. 'We zien dat de economische recessie nadelig is voor de vraag naar onze producten. Verder merken sommige kwekers de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Leveren aan Rusland en Oekraïne is vaak niet meer mogelijk en als dat wel lukt, dan blijkt de financiële afhandeling een uitdaging.'

Door stikstofregels komt er mogelijk minder huurgrond beschikbaar

Aad Vollebregt, voorzitter LTO-vakgroep Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen

Onzekerheid is er volgens de vakgroepvoorzitter ook vanwege het stikstofdossier. 'Veel is nog onduidelijk en ook daarom is het goed dat wij als kwekers aansluiten bij de gebiedsprocessen. Neveneffect van strenge nitraatregels, mogelijk wegvallen van derogatie en grotere teeltvrije zones kan zijn dat er minder huurgrond beschikbaar komt.'


Stikstofplannen

Van der Tak sprak de boom- en plantenkwekers een dag na het grote boerenprotest in Stroe. Volgens hem is de boodschap daarvan dat de landbouw niet accepteert dat de stikstofregels als dictaat worden opgelegd. 'Wat mist in de stikstofplannen van het kabinet, is naast het perspectief voor de sectoren een duidelijke analyse van de stand van de natuur en welke natuurlijke waarden worden nagestreefd.'

Het landbouwbeleid voor de lange termijn lijkt voor boomkwekers niet ongunstig, vindt Van der Tak. Hij verwijst naar de Europese en nationale bossenstrategie.


3 miljard extra bomen

In het kader van het Klimaatakkoord heeft het ministerie van LNV de ambitie uitgesproken om in Nederland voor 2030 37.000 hectare nieuw bos aan te leggen. Eurocommissaris Frans Timmermans heeft in zijn plannen laten opnemen dat tot die tijd in de EU 3 miljard extra bomen moeten worden bijgeplant.


'Naast gezond eten en sterk ondernemerschap is in de visie van LTO Nederland mooi groen een van de speerpunten. Het idee is dat verdere vergroening de leefbaarheid van het platteland verbetert. Sectoren als de sierteelt en de boomteelt kunnen daaraan een belangrijke bijdrage leveren', zegt Van der Tak.


Aantrekkelijke verdienmodellen

'Het gaat er nu om hoe we deze vergroening kunnen vertalen in aantrekkelijke verdienmodellen. Van LTO-vakgroep Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen verwacht ik informatie over de bijdrage van de sector aan een groenere samenleving. Als LTO nemen wij dat mee in ons advies aan de overheid.'

Raaijmakers waarschuwt voor te veel enthousiasme over de bossenstrategie en de mogelijkheden voor Nederlandse boomkwekers. 'We moeten ons niet te snel rijk rekenen. Het is maar de vraag in hoeverre het rendabel is om onze dure landbouwgronden te gebruiken voor bosbouw en houtproductie. Dat is niet rendabel.'


Geen concrete antwoorden

Volgens de ENA-voorzitter zijn er nog veel vragen waarop zowel het ministerie van LNV als Brussel maar steeds geen concrete antwoorden geven.

'We weten niet welke bomen wij moeten kweken en wie ze gaat afnemen, laat staan betalen of vanaf wanneer we kunnen leveren. Logische vragen die de sector meer zekerheid moeten geven. Als wij als ENA hierover aan de bel trekken bij de EU, dan worden we doorverwezen naar de nationale overheden. Elke lidstaat moet zelf invulling geven aan de bossenstrategie.'


Project 'De groene stad'

Wel positief is Raaijmakers over de kansen voor het project 'De groene stad'. Dit project legt de nadruk op de meerwaarde van groen in een stedelijke omgeving en is onderdeel van de campagne Green Cities Europe dat is gestart op initiatief van ENA. Het doel is het overbrengen van de boodschap over de functie van groene steden op onder meer beleidsmakers in heel Europa.

Green Cities Europe heeft een budget van 3,4 miljoen euro voor een periode van drie jaar. Van dat geld is 80 procent afkomstig van de EU. Raaijmakers: 'Deze campagne loopt tot eind 2023. Wij hopen op een verlenging, maar dat ligt niet voor de hand. Het is belangrijk dat het verhaal over groene woonwijken verteld blijft worden. Daarom zijn we blij dat de Floriade daar veel aandacht aan besteedt.'


Project maakt boomkwekers bewust van Q-organismen

Het project 'Bewustwording en preventie van Q-organismen in de boomkwekerijsector' heeft als doel kennis over quarantaineorganismen delen bij telers en bij andere schakels in de boomteeltketen. Daarnaast is het de bedoeling om vanuit het project de sector te motiveren om de introductie en verspreiding van Q-organismen te voorkomen. Het project focust zich voorlopig op vier schadelijke Q-organismen die naast de bacterie xylella een grote bedreiging vormen voor de Nederlandse boomkwekerijsector. Dat zijn de Japanse kever, de Aziatische boktor, de Oost-Aziatische boktor en de essenprachtkever.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  23° / 14°
  10 %
 • Zondag
  22° / 13°
  20 %
 • Maandag
  22° / 15°
  60 %
Meer weer