Antibioticagebruik vleeskuikens en varkens historisch laag

Het gebruik van antibiotica is in 2021 verder afgenomen. Voor zowel de vleeskuiken- als varkenssector werd het laagst gerapporteerde antibioticagebruik gemeten sinds de start van de monitoring. Het gebruik in de melkveehouderij ligt al sinds 2014 op een stabiel en laag niveau.

Antibioticagebruik+vleeskuikens+en+varkens+historisch+laag
© goodfoodworld.com

Het gebruik van antibiotica in de vleeskuiken-, konijnen- en varkenssector is gedaald met respectievelijk 31,7 procent, 17,2 procent en 13,7 procent ten opzichte van 2020, blijkt uit de rapportage van de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa).

Bij varkens was het gebruik relatief stabiel met 8 à 9 dierdagdoseringen in de periode 2015-2020. Na een lichte stijging van het gebruik in 2020 naar 8,8 dierdagdoseringen is het gebruik in 2021 gedaald tot 7,6 dierdagdoseringen. De dierdagdosering wordt berekend als de som van de behandelbare kilo's in een diersector over een jaar, gedeeld door het gemiddeld aantal kilo's aan aanwezige dieren.

Het antibioticumgebruik in de vleeskuikensector is fors gedaald ten opzichte van 2020 tot 6,3 dierdagdoseringen. In 2008 was hier een hoogtepunt van 36,8 dierdagdoseringen. Sinds 2016 ligt dit rond tot iets onder de 10.


Hoog bij konijnen

De konijnensector laat volgens de SDa een sterk fluctuerend, hoog gebruiksniveau zien. Het gebruik in dierdagdosering over 2021 is ten opzichte van 2020 met 17,2 procent gedaald tot 35,1 dierdagdoseringen. Ten opzichte van 2016, toen de antibioticummonitoring werd gestart bij vleeskonijnen, is het gebruik gedaald met 14,3 procent. Vanaf dit jaar wordt gewerkt met benchmarkwaarden voor het antibioticumgebruik op bedrijfsniveau. De SDa verwacht dat dit zal bijdragen aan een verdere reductie van het antibioticumgebruik.

Het antibioticumgebruik in de vleeskalversector is nagenoeg gelijk aan 2020. Het antibioticumgebruik in de kleinere sectoren zoals kalkoenen en konijnen neemt in de loop van de tijd af, maar laat van jaar tot jaar sterke fluctuaties zien.


Melkgeiten

Voor het eerst wordt het gebruik op een groot deel van de Nederlandse melkgeitenbedrijven gerapporteerd. De eerste analyses laten een laag gebruik van antibiotica in dit deel van de geitensector zien.

Nog steeds wordt er weinig gebruikgemaakt van antibiotica die als laatste redmiddel worden ingezet in de humane gezondheidszorg, de fluorochinolonen en de derde en vierde generatie cefalosporinen. Het gebruik van polymyxines, zoals colistine, is met 21,2 procent afgenomen. De verkoop van antibiotica is met 70 procent ten opzichte van het referentiejaar 2009 verder gedaald naar 70,8 procent.


Veelgebruikers

Volgens de SDa moet een verdere vermindering van het antibioticumgebruik en verlaging van het risico op vorming van antibioticumresistentie vooral komen van bedrijven met een structureel hoog gebruik. Er zijn nog bedrijven waar het gebruik boven de benchmark ligt en dierenartsen die structureel meer voorschrijven dan hun collegae.

Voor een nieuw benchmarksystematiek voor dierenartsen zijn er door de veesectoren en de dierenartsen afspraken gemaakt om deze problematiek op te lossen. Hiervoor zijn per sector plannen gemaakt.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  19° / 11°
  50 %
 • Vrijdag
  20° / 9°
  80 %
 • Zaterdag
  20° / 11°
  70 %
Meer weer