Provincie Fryslân keert zich tegen hogere stikstofdoelen Rijk

Provincie Fryslân wil niet meewerken aan de hogere richtinggevende emissiereductiedoelen van minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof en blijft vasthouden aan de Friese aanpak. Dat blijkt uit een brief die het college van Gedeputeerde Staten naar Van der Wal en landbouwminister Henk Staghouwer heeft gestuurd. 'We zijn onaangenaam verrast door de maatregelen en het onvolkomen proces daarnaartoe', zegt stikstofgedeputeerde Klaas Fokkinga (FNP).

Provincie+Frysl%C3%A2n+keert+zich+tegen+hogere+stikstofdoelen+Rijk
© Tienke Wouda

Volgens Fokkinga voldoet het Fries Uitvoeringsprogramma Stikstof 2030 aan de stikstofwet. De Friese aanpak gaat uit van 25 procent generieke maatregelen in alle sectoren, aangevuld met gebiedsgerichte maatregelen waar in Zuidoost-Friesland 50 procent stikstofreductie gehaald moet worden. 'De minister fietst met haar indicatieve aanpak erdoorheen', stelde hij dinsdagmiddag op het melkveebedrijf van Marten de Jong in Baaium.

Het kaartje met de richtinggevende emissiereductiedoelen veroorzaakt onrust en is onjuist, gaf de gedeputeerde aan. 'Het is echt geen coproductie van de provincies. Het komt uit de koker van het kabinet. Wij hebben ons eigen kaartje. Daar geloven wij in.'


Verwarring

Minister Van der Wal gaat met het kaartje verder dan verwacht, vindt de provinciebestuurder. Zo zijn behalve voor Zuidoost-Friesland ook voor Zuidwest-Friesland, IJsselmeerkust, de Waddeneilanden en Waddenkust richtinggevende emissiereductiedoelen gesteld, tot 95 procent aan toe. 'Dat zorgt voor een hoop verwarring. Het is niet duidelijk', zegt Fokkinga. Dat er met de huidige richtinggevende doelen geen ruimte meer is voor melkveehouders op de eilanden en de rest van het Waddengebied is volgens het college tegenstrijdig met de handtekening die oud-landbouwminister Carola Schouten zette onder het intiatief op Schiermonnikoog om samen met de melkveehouders de stikstofuitstoot te reduceren.

Het provinciebestuur maakt zich grote zorgen over de pootaardappelteelt langs de Waddenkust nu het Rijk voor dat gebied ook emissiedoelen (47 procent reductie) heeft opgesteld. De pootaardappelteelt is 'op wereldschaal van betekenis voor het ontwikkelen van toekomstbestendige aardappelrassen en daarmee voor de mondiale voedselzekerheid, en zwaarwegend voor de Friese identiteit'.


Economiegedeputeerde Friso Douwstra (CDA) mist ook de economische impact van de stikstofplannen. Een derde van de inwoners van Friesland is afhankelijk van de primaire sector. 'Dan kun je er in de brief niet met een korte zin mee wegkomen. Dan moet je echt toekomstig perspectief bieden.'

Het college van Gedeputeerde Staten dringt bovendien aan op een betere afstemming tussen de ministeries en de provincies om het Nationaal Programma Landelijk Gebied en de stikstofaanpak gezamenlijk te realiseren. 'Wij verwachten daarbij respect voor onze aanpak, waarbij gebruikgemaakt wordt van de kennis die wij hebben in de provincie.'

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  10° / 7°
  70 %
 • Dinsdag
  11° / 4°
  50 %
 • Woensdag
  10° / 4°
  50 %
Meer weer