Grote verbijstering over beregeningsbesluit

Het beregenen van gewassen rond de Peel wordt fors beperkt. Dat maakten de provinciebesturen van Limburg en Noord-Brabant onlangs bekend. De LLTB en ZLTO zijn verbijsterd over dit besluit.

Grote+verbijstering+over+beregeningsbesluit
© Twan Wiermans

'Het besluit van de provincies voorziet in het intrekken van de vergunningvrijstelling, terwijl ze nog geen idee hebben van hoe het verder moet', stellen de belangenbehartigers. Sinds 25 mei is het besluit openbaar en kunnen zienswijzen worden ingediend. ZLTO en LLTB maken daar gebruik van en roepen leden op hetzelfde te doen.

'Er moet eerst worden gekeken naar alternatieven voor beregening uit grondwater', zegt LLTB-bestuurslid Peter van Dijck. 'Bijvoorbeeld bekijken hoeveel water kan worden aangevoerd en vastgehouden en pas daarna, als dat nog nodig blijkt, sleutelen aan de mogelijkheden voor beregenen. Dit is de verkeerde route en een valse start voor de gebiedsgerichte aanpak.'

Volgens ZLTO-bestuurder Janus Scheepers is ook het tijdspad voor verandering van twee jaar veel te kort. 'Dat is niet realistisch. Dit soort trajecten duurt eerder tien dan twee jaar, mede door de traagheid van overheden.'

Als we vasthouden aan hoogveendogma’s, kan er in de Peel niks meer

Peter van Dijck, bestuurslid LLTB


Van Dijck: 'We weten niet wat de eisen van de vergunning worden. Boerengezinnen worden opnieuw geconfronteerd met grote onzekerheid. Het enige wat zeker is, is dat je over twee jaar niet meer mag beregenen als je geen vergunning krijgt. Zo mag je zeker als overheid toch niet met mensen omgaan?'

Wie geen vergunning krijgt, heeft volgens Scheepers straks de grootste moeite het bedrijf draaiende te houden. 'Als dat niet lukt, verlies je niet alleen je bedrijf. Je blijft ook achter met grond waar je niks mag. Die grond is weinig waard, dus van een pensioen is ook geen sprake meer', redeneert hij.

'De maatregel is voor de natuur gerommel in de marge. Maar voor de boeren en hun gezinnen is dit een gamechanger', zei Van Dijck eerder op L1 Radio. Ook gaf hij aan het onzin te vinden dat de functies natuur en landbouw niet naast elkaar zouden kunnen bestaan. 'Sinds de aanwijzing van het Natura 2000-gebied is de hoeveelheid hoogveen immers toegenomen', vertelt de LLTB-bestuurder.

'Als we onverkort vasthouden aan hoogveendogma's, kan er in en rond de Peel helemaal niks meer. Niet wonen, niet werken, maar ook niet recreëren', aldus Van Dijck. 'Bovendien schaadt het de productie van ons eten. Dit valt niet meer uit te leggen aan zowel boeren als burgers.'

ZLTO en LLTB sluiten juridische stappen niet uit. 'Dit besluit leidt ertoe dat we elkaar de komende tijd meer in de rechtszaal zien dan aan de onderhandelingstafel', waarschuwen de organisaties. 'En dat is jammer, want wij geven de voorkeur aan het laatste. Maar bij dit besluit is niemand gebaat, zowel landbouw als de natuur niet. En zeker de maatschappij niet', stelt Scheepers.

Dat het aan de gesprekstafel niet lukte, bleek al in april toen onder meer ZLTO en LLTB opstapten uit een overleg. 'We proberen samen wat te bereiken in het gebied, maar het voelde alsof we waren uitgenodigd voor een fietstocht en dat voor vertrek onze banden werden lekgestoken. We blijven dan natuurlijk niet als excuusboer aan tafel zitten.'


Maatschappelijke dialoog

Van Dijck roept op tot een maatschappelijke dialoog. 'We moeten ons afvragen of we vanaf Venray de kerk van Meijel weer willen zien. Moeten we omwille van het hoogveen kilometers rondom de Peel bossen kappen en bebouwing slopen om enkele hectares hoogveen erbij te krijgen?'

Want let wel: meer dan de helft van de grondwaterstanddaling in de Peel komt door de aanwezigheid van de bossen, benadrukt Van Dijck. 'Of gaan we werken aan instandhouding van een cultuurlandschap waarbij verscheidenheid en respect voor de diverse functies in het gebied de boventoon voeren?'


Belangenbehartigers opgestapt

De LLTB, ZLTO en Agrarische Belangengroep Mariapeel verlieten begin april tijdens een overleg van Belangengroepen Beregening Peelvenen de gesprekstafel. Aanleiding hiervoor was het door provincie Noord-Brabant gepresenteerde voornemen om beregening in de bufferzones rond de Peelvenen vanaf juli dit jaar alleen toe te staan als de grondwaterstand het toelaat. Dit betekent dat er in geval van droogte niet beregend mag worden zonder expliciete vergunning. Welke eisen aan het toekennen van zo'n vergunning worden gesteld, is nog niet helder. Dit voorstel van de provincie heeft nu toch de eindstreep gehaald.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  22° / 10°
  10 %
 • Zondag
  22° / 12°
  10 %
 • Maandag
  21° / 12°
  20 %
Meer weer