RVO: sterftecijfer geitenlammeren 8,5 procent

Het sterftecijfer van geitenlammeren tot en met 28 dagen na geboorte lag in 2021 op 8,5 procent. Dat blijkt uit een Kamerbrief van 26 april van landbouwminister Henk Staghouwer. Daarin staan cijfers uit het I&R-register van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

RVO%3A+sterftecijfer+geitenlammeren+8%2C5+procent
© VidiPhoto

Op Nederlandse melkgeitenbedrijven werden vorig jaar 283.139 lammeren geboren. Daarvan wordt volgens de I&R-cijfers 5,2 procent doodgeboren en 0,1 procent sterft op een leeftijd van 0 tot 8 dagen.

In de tweede levensweek (8 tot en met 14 dagen na geboorte) ligt de sterfte op 1,1 procent en in de derde levensweek (15 tot en met 28 dagen) gaat het om 1,3 procent. Van het totaalaantal gestorven lammeren komt dus een groot deel dood ter wereld.


Wakker Dier

Eerder meldde Wakker Dier dat de doodgeboorte van lammeren op 13 procent lag. Door van de totale sterfte de sterfte van geregistreerde geiten en lammeren af te trekken, berekende Wakker Dier dit kengetal. Verder stelde de dierenwelzijnsorganisatie dat 7 procent van de geregistreerde lammeren in de eerste twee weken sterft.

We wisten allang dat de cijfers van Eyes on Animals niet klopten

Jos Tolboom, vakgroepvoorzitter LTO-vakgroep Geitenhouderij

Volgens voorzitter Jos Tolboom van de LTO-vakgroep Geitenhouderij kloppen de cijfers van Wakker Dier niet. 'Er werden verschillende datasets aan elkaar geknoopt, gecombineerd met een uitspraak van Wageningen University & Research en een eigen interpretatie van de cijfers. Dat leidt nooit tot betrouwbare conclusies.'


Goede zorg

'Goede zorg voor jonge dieren is de verantwoordelijkheid van iedere geitenhouder, zegt Tolboom. 'Als keten werken we samen met veehouders en verwerkers om ondernemers daarbij te ondersteunen.'

Een belangrijk onderdeel daarbij is inzicht in de sterftecijfers en dus een vroegere en nauwkeurigere registratie van dieren. Nu zijn melkgeitenhouders verplicht om binnen zeven dagen na geboorte een geitenlam te registreren in het I&R-systeem. Ook doodgeboren lammeren en sterfte dienen ze te melden.

Het is het eerste jaar dat RVO een dergelijk overzicht met sterfte- en slachtcijfers publiceert. Tolboom vindt het positief dat de I&R-eisen op verzoek van de sector zijn aangescherpt en de cijfers over 2021 nu inzichtelijk zijn. 'We gaan graag in op de uitnodiging van minister Staghouwer om daarover het gesprek te voeren.'


Verplicht verbeterplan

De geitenhouderij geeft prioriteit aan een lage lammersterfte. Zo wordt vanuit de ketencontrole een verbetertraject op het bedrijf gestart als de uitval binnen drie weken na de geboorte hoger is dan 12,3 procent. Dat is een verplichting vanuit de keten en betrof afgelopen jaar minder dan tien bedrijven op een totaal van bijna vierhonderd.

'Zit je boven die 12,3 procent, dan val je in de rode groep', legt Tolboom uit. 'Je dient een plan van aanpak te maken. Voer je die niet uit, dan raak je je Kwaligeit-erkenning kwijt en dus ook je melkafzet.'


Slachthuis

In de Kamerbrief noemt Staghouwer ook de afvoercijfers van geitenlammeren naar het slachthuis. Van alle geitenbokjes die vorig jaar werden geboren, vertrekt 54,3 procent binnen 28 dagen naar het slachthuis. In de tweede levensweek (8 tot 14 dagen) gaat het om 30,5 procent.

Deze getallen druizen in tegen de beweringen van Eyes on Animals. Deze organisatie meldde eind 2020 dat 80 tot 90 procent van de geitenbokjes van 7 tot 10 dagen oud nuchter werden geslacht.


Bokken op eigen bedrijf

'Dat hun uitspraken niet klopten, wisten wij natuurlijk allang', benadrukt Tolboom. 'Uit gegevens van Duurzame Geitenzuivel Keten blijkt dat een groot en groeiend deel van de geitenhouders de bokken op het eigen bedrijf houdt. In de Kamerbrief van 9 juli 2021 bleek al dat niet meer dan 20 procent binnen veertien dagen wordt geslacht.'

Volgens Tolboom heeft de sector als ambitie om zoveel mogelijk bokjes te slachten voor humane consumptie. Dit wordt nu helaas tijdelijk tegengewerkt doordat bokkenmesters verdwijnen, door de bouwstops en door afzetproblemen wegens corona.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  10° / 5°
  40 %
 • Woensdag
  11° / 3°
  20 %
 • Donderdag
  12° / 0°
  0 %
Meer weer