Verbetering waterkwaliteit stagneert, Delfland wil stevigere sancties

De verbetering van de waterkwaliteit in het gebied van Hoogheemraadschap van Delfland stagneert. Dat blijkt uit de waterkwaliteitsrapportage over 2021. Het Zuid-Hollandse hoogheemraadschap gaat onderzoeken of het glastuinbouwbedrijven stevigere sancties kan opleggen bij bewuste overtredingen en verwijtbare nalatigheid.

Verbetering+waterkwaliteit+stagneert%2C+Delfland+wil+stevigere+sancties
© Han Reindsen

De waterkwaliteit is niet vooruitgegaan, blijkt uit de waterkwaliteitsrapportage over 2021. Delfland zien nog steeds te hoge gehaltes gewasbeschermingsmiddelen, stikstof en fosfaat en te weinig ondergedoken waterplanten.

Lekkages van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen vanuit de glastuinbouw zijn de voornaamste bronnen van vervuiling van het water, geeft Waterschap Delfland aan. Gezamenlijke inspanningen met de glastuinbouwsector om lozingen en lekkages uit de kassen terug te dringen, leverden tussen 2013 en 2020 een aanzienlijke verbetering op. Maar nu is een stagnatie zichtbaar.

Van elf gewasbeschermingsmiddelen is vorig jaar de norm overschreden. Dit zijn negen stoffen minder dan in 2020 en evenveel als in 2019, ondanks het feit dat het analysepakket in 2021 met veertig stoffen is uitgebreid. De gemiddelde concentratie in de glastuinbouwgebieden is met 0,29 microgram per liter veel hoger dan in 2020, maar in de boezem is de gemiddelde concentratie iets afgenomen, laat het hoogheemraadschap weten.


De polders waar in 2021 gemiddeld de meeste gewasbeschermingsmiddelen zijn aangetroffen, zijn de Hoefpolder (gemeente Westland), de Boschpolder (gemeente Westland) en de Zuidpolder van Delfgauw (gemeente PijnackerNootdorp). Per meting werden op deze locaties gemiddeld zeventien stoffen aangetroffen. In 2020 ging het om veertien stoffen.

Het gemiddeld aantal aangetroffen middelen in 2021 is in elf van de vijftien glastuinbouwpolders hoger dan het gemiddelde van 2020 en in vier polders lager of gelijk.


Onacceptabel

Hoogheemraad Marcel Belt vindt de situatie 'onacceptabel'. 'De druk op de waterkwaliteit vanuit de land- en glastuinbouw blijft te groot. Delfland investeert al heel lang fors in het verbeteren van de waterkwaliteit. Het halen van de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water vergt extra inzet van alle betrokken partijen, inclusief het Rijk.'

Voor de laatste periode van de kaderrichtlijn Water zet het waterschap extra in op risicogestuurd toezicht en betere en snellere opsporingsmethodes, onder meer met e-DNA. Het hoogheemraadschap onderzoekt of het bij bewuste overtredingen en verwijtbare nalatigheid de kans op sancties kan vergroten, stevigere sancties kan opleggen en de kosten van opsporing en onderzoek kan verhalen.

Met de partners in het afsprakenkader Emissieloze Kas heeft het waterschap voor de komende jaren een actieplan vastgesteld met afspraken over intensiever toezicht en handhaving met de gemeenten en omgevingsdiensten, verder onderzoek om lekkages uit kassen te voorkomen, middelen uit de kastacties, gedragscommunicatie en een challenge voor innovatieve ideeën voor het tegengaan van lekkages.


Natuurvriendelijke oevers

Om de ecologie te stimuleren, werkt Delfland aan een robuust netwerk van nieuwe waternatuur. Vorig jaar voegde het er 2 hectare natuurvriendelijke oevers en twee vismigratievoorzieningen aan toe. In een deel van de hoofdwatergangen is het waterschap anders gaan maaien zodat waterplantzones zich beter kunnen ontwikkelen.

Ook gaat het waterschap dit jaar minder intensief maaien, waar dat kan. Het onderzoekt of ecologisch baggeren bijdraagt aan meer ondergedoken waterplanten en gaat ondergedoken waterplanten inplanten in nieuwe en bestaande natuurvriendelijke oevers. Delfland neemt daarbij maatregelen om de negatieve effecten van recreatievaart, ganzen en rivierkreeften tegen te gaan. Verder gaat het waterschap bij het Rijk de problematiek van gewasbeschermingsmiddelen benadrukken, net als de noodzaak voor hulp bij de aanpak.

De Algemene Waterschapspartij (AWP) van Hoogheemraadschap van Delfland pleit voor een extra heffing voor de glastuinbouw totdat de waterkwaliteit is verbeterd. 'Wat ons betreft is dat een toeslag van 100 procent, want zo heel veel betalen de tuinders nu niet aan Delfland. En voor dat geld kan Delfland dan tien extra controleurs aannemen', geeft Hans Middendorp van de AWP aan.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  11° / 4°
  50 %
 • Woensdag
  10° / 4°
  50 %
 • Donderdag
  10° / 3°
  40 %
Meer weer