Afrekenbare Stoffenbalans biedt kansen voor melkveehouderij

De invoering van een Afrekenbare Stoffenbalans biedt voor de melkveehouderij op termijn opties om te kunnen sturen op de dagelijkse bedrijfsvoering, zoals de samenstelling van het veevoer, beweiden en het beheer van grasland. Voor het kunnen sturen op grotere opgaven, bijvoorbeeld het soort stal dat boeren bouwen of de hoeveelheid dieren die zij hebben, is het op dit moment niet het geschikte middel.

Afrekenbare+Stoffenbalans+biedt+kansen+voor+melkveehouderij
© Persbureau Noordoost

Dat schrijft minister Henk Staghouwer van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit deze week aan de Tweede Kamer. Hij heeft onderzoek laten doen naar de mogelijkheden.

Met een Afrekenbare Stoffenbalans wordt gemonitord wat de mineralenstromen zijn van en naar de boerderij. Stromen naar de boerderij zijn bijvoorbeeld kunstmest en krachtvoer. Stromen vanaf de boerderij kunnen melk en vlees zijn.


Milieuprestaties

Op basis van deze gegevens kan worden bepaald wat de milieuprestaties zijn van een boerenbedrijf, vergeleken met de voor het bedrijf geldende normering. De laatste stap is dat het boerenbedrijf hierop kan worden afgerekend of beloond.

Doelsturing is motiverender voor de ondernemer

Henk Staghouwer, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Zowel vanuit de agrarische sector als vanuit de politiek wordt regelmatig aangedrongen op doelenbeleid in plaats van middelenbeleid. De Afrekenbare Stoffenbalans, ook wel Minas 2.0 genoemd, voldoet daaraan en geeft de mogelijkheid aan de overheid om anders te sturen in het mest-, stikstof- en klimaatbeleid.


'Doelsturing in het landbouw-milieubeleid biedt meerdere voordelen', schrijft Staghouwer. 'Het zet om te beginnen het te bereiken milieudoel centraal in plaats van een set regels en middelvoorschriften. Het is daarmee motiverender voor de ondernemer, omdat hij/zij dan kan werken naar een doel in plaats van gewoonweg te voldoen aan de regels waarvan niet in elke situatie direct helder is wat het verband is met het te bereiken milieudoel.'


Enkele jaren

De minister noemt een termijn van 'enkele jaren' waarop voor grondgebonden melkveebedrijven een Afrekenbare Stoffenbalans mogelijk lijkt. Dat is vooral mogelijk voor voer- en mestgebruik. Er is volgens hem wel een betere datakwaliteit nodig om dit doelenbeleid mogelijk te maken.

Middelvoorschriften blijven volgens de bewindspersoon wel nodig voor bijvoorbeeld de emissiereductie in stallen. Ook blijft een systeem voor begrenzing van de veestapel, zoals fosfaatrechten, nodig.

Het realtime meten van ammoniak- en broeikasemissies met sensoren bijvoorbeeld is nog in ontwikkeling en biedt op korte termijn geen alternatief.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  5° / -1°
  20 %
 • Vrijdag
  6° / 2°
  20 %
 • Zaterdag
  9° / 5°
  60 %
Meer weer