Optimale kalium- en magnesiumvoorziening verzekert u van robuuste planten

Eenzijdig bemesten leidt tot onbalans in de bodem en tot een verschil in opname van voedingsstoffen door de planten. Als de concentratie van de ene voedingsstof in de plantencel te hoog is, dan is maar al te vaak het gehalte aan de andere voedingsstof te laag. Daardoor zijn de gewassen minder goed bestand tegen stress veroorzaakt door plagen of ziekten.

Optimale+kalium%2D+en+magnesiumvoorziening+verzekert+u+van+robuuste+planten
K+S

Een evenwichtige en op de behoeften afgestemde voorziening van alle voedingsstoffen is de basis voor een gezonde groei. Verschillende studies hebben aangetoond op welke manier vooral kalium en magnesium de gezondheid van planten beïnvloeden.
Een evenwichtige bemesting die aan de behoeften voldoet, zorgt niet alleen voor opbrengst en kwaliteit, maar ook voor de gezondheid van uw gewas - en dus voor de productie van gezond voedsel voor mens en dier.

Er moet worden gestreefd naar een evenwichtige bemesting, aangezien zowel een tekort als een teveel aan een nutriënt - afhankelijk van zijn fysiologisch effect - de vatbaarheid voor plagen en ziekten kan beïnvloeden. Optimaal gevoede planten kunnen een aanval van plagen of ziekten veel sneller en beter overleven dan te weinig gevoede planten, omdat hun regeneratievermogen groter is.

Van kalium bijvoorbeeld wordt aangenomen dat het, naast zijn functie als voedingsstof, ook een weerstandbevorderende werking heeft. Het versterkt het plantweefsel en verstevigt de buitenste celwand. Als 'bouwmeester' helpt kalium bij de opbouw van hoogmoleculaire stoffen zoals cellulose en lignine, wat de stabiliteit en de weerstand van de planten verhoogt.

Naast de absolute hoeveelheid aan toegediende meststoffen zijn ook de verhoudingen tussen de nutriƫnten onderling belangrijk

Vermindering aantrekkelijkheid voor belagers

Kalium zorgt ervoor dat de koolhydraten uit de fotosynthese naar de opslagorganen worden geleid, zodat een ophoping van gemakkelijk oplosbare verbindingen in de plantencel wordt vermeden. De samenstelling van het plantesap en de vorming van de celwand maken de plant dus minder aantrekkelijk voor dierlijke belagers. Hetzelfde geldt overigens voor magnesium.

Een met magnesium bemeste plant ziet er groener uit dan een plant met een magnesiumtekort. En lichter gekleurde planten trekken eerder ongedierte aan, zoals bijvoorbeeld de groene perzikluis, omdat het gewas dan meestal een hoger suikergehalte heeft.

Magnesium helpt dus de aantrekkingskracht van de bladeren op ongedierte te verminderen. De reden hiervoor is dat magnesium is ingebouwd in het chlorofyl (bladgroen). Als het element ontbreekt, is er ook minder bladgroen en lijken de planten lichter. In zijn tweede functie helpt magnesium enzymen te activeren. Net als bij kalium leidt een tekort tot een opeenhoping van laagmoleculaire verbindingen, met dezelfde gevolgen.

Stikstof-kaliumverhouding in het oog houden

Tekorten aan kalium en magnesium hoeven niet per se zichtbaar te zijn. Nog voordat dit aan een plant te herkennen is aan de bekende symptomen, is er al sprake van een verhoogde vatbaarheid voor ziekten en plagen als gevolg van een latent tekort. Kennis van de bodemvoorraad en de bemeste hoeveelheid voedingsstoffen, maar ook plantanalyses, helpen hierbij.

Naast de absolute hoeveelheid aan toegediende meststoffen zijn ook de verhoudingen tussen de nutriënten onderling belangrijk. In de meeste gewassen bijvoorbeeld bepalen stikstof en kalium de reactie van het weefsel op ziekteverwekkers en dit op tegengestelde manieren. Als de stikstof-kaliumverhouding juist is, worden de ziekteverwekkers van hun voedingsbasis beroofd: korte-ketenverbindingen, amiden en aminozuren worden in hoogmoleculaire verbindingen (zoals in proteïne-stikstof) omgezet.

Bij gebrek aan kalium is er een ruime stikstof-kaliumverhouding. Dit leidt op zijn beurt tot de vorming van een zwakker plantweefsel waarin ziekteverwekkers en plagen gemakkelijker kunnen doordringen

Effect op ziekten - wat blijkt uit proeven

Uit eerder onderzoek is bekend dat kalium een rechtstreeks effect heeft op echte meeldauw, bacterievuur en roest; er is ook een verband tussen een goede kaliumvoorziening en een verminderde incidentie van bijvoorbeeld Septoria en zwartbenigheid.

Bij maïs is uit langetermijnproeven gebleken dat het stengelrot (Fusarium) met de helft tot tweederde afneemt wanneer meer kalium wordt toegediend. In suikerbieten is de aantasting bij een optimale kaliumvoorziening door Cercospora lager - en dus het suikergehalte hoger.

In aardappelen draagt een optimale magnesiumvoorziening bij tot de vermindering van Phythophtora en Rhizoctonia - en in tomaten tot een verminderde incidentie van Botrytis en Phythophtora. In de wijnbouw helpt magnesiumbemesting om stengelverlamming te verminderen.

Fysiologische bladvlekken bij gerst, die zich vooral voordoen bij weersveranderingen en die oorzakelijk verband houden met zuurstofradicalen, kunnen worden verminderd door een gerichte toepassing van zowel kalium als magnesium. De bemesting moet echter uiterlijk in het midden van de uitstoeling plaatsvinden.

Evenwichtige voeding voor de planten

Waar het op neerkomt is dit: als agrariër moet u bij bemesting meer weten dan alleen hoeveel voedingsstoffen het gewas moet opnemen. Kennis van het nutriëntengehalte van de bodem en dus van de evenwichtige en vruchtbare bodem is een basisvoorwaarde. Er moet rekening worden gehouden met de antagonismen (tegenstrijdige werking) tussen de voedingsstoffen in de bodem om een harmonieuze voorziening van voedingsstoffen te garanderen.

Daarom moet een eenzijdige bemesting met stikstof zoveel mogelijk worden vermeden en moet ook de nodige aandacht worden besteed aan nutriënten als kalium en magnesium. Een goede stikstof-kaliumverhouding in de plantencel bevordert de stabiliteit van de plant ten opzichte van mogelijke belagers en stress en verhoogt de opbrengstzekerheid en de kwaliteit van het gewas. Uiteindelijk vormen evenwichtig gevoede planten de basis van een gezonde voeding voor zowel mens als dier.

De wet van het minimum met Justus von Liebig als grondlegger van de bemestingsleer is actueler dan ooit. Foto: Wim Pacolet, K+S Minerals and Agriculture GmbH
De wet van het minimum met Justus von Liebig als grondlegger van de bemestingsleer is actueler dan ooit. Foto: Wim Pacolet, K+S Minerals and Agriculture GmbH © Kennispartner 
Bijzondere tijden voor kaliummeststoffen
Wij beleven bijzondere tijden als het gaat om minerale meststoffen. De stikstofprijzen rijzen immers de pan uit. Dit geldt ook, zij het in mindere mate, voor de prijs van kaliummeststoffen. Is het dus nu het juiste moment om te besparen op kalium? Het antwoord is duidelijk: nee, zegt Wim Pacolet, vertegenwoordiger van K+S Minerals and Agriculture GmbH. Een hoge benuttingscoëfficiënt van stikstof vereist een optimale beschikbaarheid van alle andere nutriënten. Dit gegeven is gebaseerd op het bekende principe van het 'vat van het minste' – de wet van Justus von Liebig - dat dit zeer duidelijk illustreert (zie foto hierboven). De opbrengst van een gewas wordt inderdaad bepaald door de voedingsstof die relatief het minst aanwezig is en dus de 'limiterende factor' is. Vooral bij exorbitant hoge stikstofprijzen is het in het algemeen niet raadzaam af te zien van een basisbemesting en zo het risico te lopen essentiële nutriënten te ontlopen en bijgevolg ook geconfronteerd te worden met opbrengst- of kwaliteitsverliezen. Met name kalium vermindert immers de stressgevoeligheid van planten en draagt zo bij tot het behoud van een optimale opbrengst en goede kwaliteit tijdens de oogst.

Hoe komt het dat de prijzen voor kaliummeststoffen zijn gestegen?
De hoge gasprijzen spelen hierbij ook een rol, maar zij zijn niet het doorslaggevende argument. De belangrijkste reden voor de prijsstijgingen van kaliummeststoffen is een massale toename van de vraag, die wordt gestimuleerd door de hoge producentenprijzen voor soja, maïs, palmolie, enz. Tegelijkertijd stuit de grote vraag op een beperkt aanbod. De laatste tijd is er geen nieuwe capaciteit op de markt bijgekomen. Bovendien zorgen de sancties tegen Wit-Rusland voor onrust - dat wil zeggen onzekerheid. Vermeldenswaard is zeker ook dat ervan kan worden uitgegaan dat er dit seizoen in Europa voldoende kalium beschikbaar is voor gebruik in de landbouw, aangezien onder meer K+S lokaal produceert met enkele kaliumhoudende specialiteiten zoals Korn-Kali, Patentkali en Magnesia-Kainit.

Dit artikel is gecreëerd door onze kennispartner K+S Minerals and Agriculture GmbH

K+S

K+S Minerals and Agriculture GmbH, één van de meest gedreven producenten van kalium én magnesium in de wereld, heeft een breed spectrum...

Lees verder »

Meer van K+S

Meer artikelen van K+S »

Artikelen over K+S