Brabant zoekt ruimte voor water

Waterschap De Dommel, provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat en vijf gemeenten, waaronder 's-Hertogenbosch, zoeken samen naar ruimte voor extra waterberging. Dat is nodig om de stad Den Bosch droog te houden bij extreem hoge waterstanden.

Brabant+zoekt+ruimte+voor+water
© Rob van Hoorn

36 miljoen kubieke meter water moeten de nieuwe waterbergingsgebieden tijdelijk op kunnen slaan. Dat is nodig als, naar verwachting gemiddeld eens per 150 jaar, de beken en andere waterlopen in Midden- en Oost-Brabant het water niet meer kwijt kunnen op de Maas.

Om de waterveiligheid van het gebied te waarborgen, is de capaciteit van het systeem getest in een hoogwatertoets. Uit die toets blijkt dat, ondanks de eerder uitgevoerde maatregelen, de stad Den Bosch niet meer voldoende beschermd is. Daarom gaan de partijen op zoek naar ruimte voor waterberging. De gemeenten Sint-Michielsgestel, Boxtel, Heusden en Vught sluiten zich hierbij aan.

De waterschappen zijn in 2019 gestart met berekeningen om de veranderende situatie in beeld te brengen. Het doel was om de nieuwste inzichten uit klimaatscenario's, veranderingen in stroomgebieden en de interactie tussen het regionale systeem en de Maas op te vangen. Er is gekeken naar mogelijke inundatie en de omvang van een eventuele nieuwe opgave, maar ook naar de ruimtelijke en financiële gevolgen van mogelijke maatregelen.


Hogere waterstand

Uit de nieuwe berekeningen blijkt dat de huidige Maaswaterstanden al zo'n 25 tot 35 centimeter hoger zijn dan eerder berekend in het project HoWaBo. Ook blijkt dat er meer neerslag valt in het hele Maasstroomgebied. Crèvecoeur gaat eerder dicht en blijft langer dicht. Dat betekent dat water langere tijd niet naar de Maas kan, maar moet worden afgevoerd via het Drongelens kanaal. Sindsdien is er geen nieuwe waterberging aangelegd.

Al deze situaties leiden samen tot een hogere afvoer vanuit de Dommel en de Aa en een hogere Maas. Uit de hoogwatertoets blijkt dat er 50 miljoen kuub water moet worden opgevangen om een klimaatbestendig watersysteem bij 's-Hertogenbosch te realiseren.


Nog ruimte nodig voor 36 miljoen kuub water

Met eerdere maatregelen uit het project HoWaBo is ruimte gerealiseerd voor het opvangen van 14 miljoen kuub water. Dat betekent dat er nog ruimte moet worden gevonden voor 36 miljoen kuub. De zoektocht zal plaatsvinden in de wijde omgeving van Den Bosch, zowel in het beheergebied van waterschap Aa en Maas als waterschap De Dommel.

Dit jaar worden de mogelijke oplossingsrichtingen in kaart gebracht en wordt bekeken welke oplossingsrichtingen kansrijk zijn.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  10° / 0°
  20 %
 • Dinsdag
  10° / -1°
  20 %
 • Woensdag
  10° / 3°
  55 %
Meer weer