Inzet biostimulant effectief op stressmoment

Aardappeltelers die in 2021 deelnamen aan een proef met een nieuwe biostimulant van Syngenta, zijn positief gestemd over de resultaten. Vooral een bespuiting met het product rond de knolzetting lijkt wel degelijk effect te hebben tegen stress.

Inzet+biostimulant+effectief+op+stressmoment
© John Oud

In het onderzoek konden telers kiezen om de biostimulant Quantis in te zetten op drie vaste spuitmomenten of op een tijdstip op advies van een vochtsensor. Uit de resultaten blijkt dat het middel in beide strategieën effectief is. Ook leken de behandelde aardappelen langer groen te blijven. Verder rooiden telers meer knollen in vooral de maat 50-70 en nam het knolgewicht toe.

Onlangs werden in Emmen de resultaten besproken door Syngenta en de Drentse afvaardiging van de 27 deelnemende akkerbouwers.


Vaste spuitmomenten

Bij elf zetmeelaardappeltelers in de Veenkoloniën die het middel toepasten op vaste spuitmomenten begin juni, half juni en begin juli, was de gemiddelde opbrengstverhoging 12,6 procent. Het deel dat de biostimulant inzette op het geadviseerde moment bij de knolzetting rond 15 juni, had een opbrengstverhoging van 7,1 procent.

De knolzetting viel vorig jaar samen met het stressmoment

Hans Buikema, teeltadviseur bij Syngenta

'De knolzetting viel vorig jaar samen met een moment van droogtestress', zegt teeltadviseur Hans Buikema van Syngenta. 'Een goed stadium om Quantis effectief in te zetten. Nog beter is toepassing drie tot vijf dagen voor het stressmoment.'


Eenmalig gebruik

Toch is de opbrengstverhoging bij het geadviseerde spuittijdstip minder. Dat komt omdat het middel daar in plaats van drie keer maar één keer werd ingezet. Eenmalig gebruik is logischerwijs wel goedkoper, maar het is nog de vraag of het financieel uit kan om de biostimulant vaker dan één keer toe te dienen, zeker als het moment van toepassing niet doeltreffend is. In 2021 was het in ieder geval wel effectief.

Buikema legt uit dat Quantis korte hitte- en droogtestress en natuurlijke momenten van stress kan compenseren, waardoor de schade beperkt blijft. 'Het middel houdt water in de cellen, helpt huidmondjes deels open te houden en stabiliseert CO2-opname en verdamping', weet de teeltadviseur.


Effect op zetmeelgehalte

De biostimulant lijkt ook een gunstig effect te hebben op het zetmeelgehalte, al verschilt dat sterk per bedrijf. Bij de een geeft het een gehalteverhoging van 25 procent, bij de ander slechts 2,5 procent. Buikema: 'Mogelijk heeft dat te maken met rasverschillen, maar om dat goed te meten zijn meer proeven nodig.' Ook durven sommige akkerbouwers nog niet keihard te zeggen of de verhoging alleen het effect is van Quantis.

Aan het onderzoek deden ook consumptieaardappeltelers uit Oost-Brabant en België mee. Opvallend was dat bij zeven telers in Oost-Brabant de behandelde stroken op vaste spuitmomenten een opbrengstverlaging gaven van 1,6 procent. De oorzaak daarvan is niet duidelijk. Op het geadviseerde spuittijdstip werkte het middel met 7,6 procent wel opbrengstverhogend.

Vier telers in Vlaanderen scoorden een opbrengstverhoging van 11,9 procent op vaste spuittijdstippen en 20,4 procent op het geadviseerde spuitmoment. Vijf Waalse akkerbouwers noteerden een opbrengstverhoging van 8,9 procent op drie vaste spuitmomenten.


Mengbaar

Overigens laat Syngenta weten dat Quantis probleemloos mengbaar is met andere middelen, zoals fungiciden. Dat is voor akkerbouwers een belangrijk voorwaarde om het middel te gebruiken.

Het natte groeiseizoen van 2021 was een goed jaar voor het onderzoek, maar het is nog onbekend hoe het middel werkt in een warmer en droger seizoen. De eerste resultaten uit afgelopen jaar en 2020, waarin Quantis in pootgoed met goed resultaat is getest, zijn in ieder geval hoopgevend. De biostimulant komt dit jaar al op de markt voor de aardappelteelt.


Wat is een biostimulant en hoe werkt het?

Een biostimulant is vaak van natuurlijke oorsprong en beïnvloedt de groei en weerstand van planten. Dat doet het middel door het gewas toleranter te maken tegen abiotische stress, zoals hitte en droogte. Ook kan het product zorgen voor een verbeterde opname en efficiëntie van nutriënten. Voorkomen van abiotische stress is belangrijk voor het vermijden van cellulaire verstoringen en beschadigingen. Verder stuurt het product op fysiologische effecten, zoals vertraging van veroudering en verbetering van fotosynthese. Een beperking van een biostimulant is dat het geen effect heeft op biotische stress, oftewel ziekten en plagen. Hierdoor blijven gewasbeschermingsmiddelen nodig.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  10° / 8°
  85 %
 • Donderdag
  13° / 7°
  90 %
 • Vrijdag
  10° / 5°
  70 %
Meer weer