BO Akkerbouw: 'Nitraatmaatregelen bedreigen hele akkerbouwsector'

De akkerbouwsector heeft grote zorgen over aanvullende nitraatmaatregelen. De maatregelen bedreigen niet alleen akkerbouwers maar de hele keten, meldt het centrale platform Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw.

BO+Akkerbouw%3A+%27Nitraatmaatregelen+bedreigen+hele+akkerbouwsector%27
© Han Reindsen

Minister Henk Staghouwer van LNV en minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof hebben aanvullende maatregelen op het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn aangekondigd. Deze zijn volgens hen nodig om aan de Europese doelen voor zowel grond- als oppervlaktewaterkwaliteit te voldoen en een nieuwe derogatie te krijgen. De akkerbouwsector maakt zich ernstige zorgen over de maatregelen waar de ministers naar verwijzen, zoals teeltverboden, brede bufferzones en opkoop van bedrijven.

'De Nederlandse landbouw en daarmee ook de akkerbouwsector staan aan de lat om te zorgen voor een goede waterkwaliteit', zegt directeur André Hoogendijk van BO Akkerbouw. 'In de afgelopen maanden hebben we volop ingezet op een evenwichtig pakket aan maatregelen dat recht doet aan het ondernemerschap in onze sector en aan de praktische realiteit van het verwerken van akkerbouwgewassen.'


Dat heeft volgens Hoogendijk geleid tot een gewijzigd nitraatplan, met daarin nog steeds pijnlijke maatregelen voor akkerbouwers. 'Aanvullende maatregelen leggen een bom onder het draagvlak voor het reeds aangekondigde beleid.'


Maatwerkaanpak

In het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn is gekozen voor een maatwerkaanpak, waarbij ondernemers de keuze krijgen voor meer vrijheid om zelf te sturen op vermindering van het stikstofbodemoverschot en daarmee nitraatuitspoeling.

Deze maatwerkaanpak wordt momenteel uitgewerkt door het ministerie van LNV samen met de sector. De aanpak sluit aan op de gebiedsgerichte aanpak die in het coalitieakkoord is aangekondigd.

In de Kamerbrief van 20 januari worden door de ministers aanvullende maatregelen aangekondigd. Het gaat om bufferzones in beekdalen, een verbod op de teelt van uitspoelingsgevoelige gewassen op vrijvallende uitspoelingsgevoelige gronden en op- en uitkoop van bedrijven.

Deze maatregelen worden nu uitgewerkt in een addendum, dat half februari in Brussel moet liggen. Dit betekent volgens BO Akkerbouw wederom een proces met een dusdanig krappe tijdslijn dat er geen ruimte is voor een zorgvuldige impactanalyse en goed overleg met de sector.


Gebiedsgerichte aanpak

Hoogendijk: 'In gebieden waar de waterkwaliteitsdoelen niet worden behaald, is extra inzet van de sector noodzakelijk. Dit willen we doen met de afgesproken maatwerkaanpak en de gebiedsgerichte aanpak. Hiervoor zijn zorgvuldige processen nodig waarbij we onder meer gericht gaan meten om in kaart te brengen welke problemen er in een gebied zijn en hoe deze effectief kunnen worden aangepakt. Door nu vooruit te lopen op vergaande maatregelen, worden deze processen ondermijnd.'

De akkerbouwsector roept de ministers op om de Europese Commissie te overtuigen van de gebiedsgerichte aanpak zoals opgenomen in het coalitieakkoord. Zodat in gezamenlijkheid met de sector kan worden gewerkt aan het behalen van de waterkwaliteitsdoelen.

De akkerbouw staat daarbij positief tegenover een gewasderogatie. Die heeft tot doel de waterkwaliteit te verbeteren en omvat, naast gras, ook akkerbouwteelten. Een gewasderogatie geeft niet alleen aan de melkveehouderij maar ook aan de akkerbouw een positieve prikkel, die moet leiden tot minder uitspoeling van nitraat.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  8° / 0°
  5 %
 • Woensdag
  10° / 2°
  5 %
 • Donderdag
  11° / 2°
  45 %
Meer weer