Glastuinbouw roept kabinet op tot actie

'Zelfs vooruitstrevende en in de basis gezonde glastuinbouwbedrijven komen in directe liquiditeitsproblemen door de aanhoudend hoge energieprijzen.' Die waarschuwing staat in een brandbrief die voorzitter Adri Bom-Lemstra van Glastuinbouw Nederland namens de sector vrijdagochtend overhandigde aan leden van het nieuwe kabinet.

De ondertekenaars vragen om spoedoverleg met de betrokken ministers, zodat voor de korte termijn voorkomen wordt dat bedrijven onvoldoende financiële reserves hebben om te ondernemen. Deze uitzonderlijke situatie op de energiemarkt ligt immers ver buiten de invloedssfeer van de glastuinbouwondernemers, stellen zij.Zonder oplossingen voor de kortetermijnproblematiek verdwijnen het langetermijnperspectief, de energietransitie en een fossielvrije glastuinbouw uit beeld. Voor de lange termijn vinden de ondertekenaars het van belang dat glastuinders kunnen rekenen op een robuust pakket aan hulpmiddelen. Dat is nodig om te zorgen dat de beoogde energietransitie niet tot stilstand komt.


Energiecrisis waait niet zomaar over

'Het is inmiddels iedereen wel duidelijk dat deze energiecrisis niet zomaar overwaait', licht Bom-Lemstra toe tijdens een spreekuur voor leden van Glastuinbouw Nederland, een dag voor de overhandiging in Den Haag. Uit de nu al bekende energieprijzen voor de lange termijn blijkt dat dit probleem niet van tijdelijke aard is en niet meer alleen deze winter speelt.

De prijzen van nu en de komende jaren zijn enorm hoog en leiden daarmee tot langdurig hoge productiekosten. Deze hoge kosten zijn, in tegenstelling tot veel andere sectoren, niet door te berekenen in de verkoopprijzen. Deze worden op de Europese of wereldmarkt bepaald. 'Wij zien dat de energieprijzen, tegen de verwachtingen in, niet dalen en dat deze nijpende situatie nog lang aanhoudt', aldus de ondertekenaars.


Op korte termijn moet er iets gebeuren

'We willen het nieuwe kabinet duidelijk maken dat er op korte termijn iets moet gebeuren', zegt de Glastuinbouw Nederland-voorzitter in het spreekuur. 'Het gaat niet om een handvol bedrijven. De energiecrisis raakt de hele glastuinbouwsector en daarmee de gehele keten.'


Een groot aantal bedrijven en organisaties heeft de brandbrief ondertekend. Daaronder zijn LTO Nederland, Royal FloraHolland, de Greenports, maar ook Rabobank Nederland, werkgeversorganisatie VNO-NCW en diverse provincies waar de glastuinbouw een belangrijke economische factor is. 'Dat maakt de urgentie van de situatie ernstig duidelijk', aldus Bom-Lemstra.


Betalen rekeningen

De briefschrijvers maken zich grote zorgen over het economisch perspectief van ondernemers. Het betalen van de dagelijkse rekeningen wordt lastig en investeren in een klimaatneutrale productie vrijwel onmogelijk. Dat blijkt zowel uit eigen analyses onder de leden van brancheorganisatie Glastuinbouw Nederland, als uit sectoranalyses van de Rabobank.

De glastuinbouwketen vreest dat zelfs in de kern gezonde bedrijven in hun voortbestaan worden bedreigd vanwege de huidige situatie. Deze zorgen willen de ondertekenaars de bewindsvoerders op het hoogste ministeriële niveau duidelijk maken.


Energietransitie

'Er zit een nieuw kabinet, met nieuwe ministers. Die moeten met ons mee gaan denken om op korte termijn tot een oplossing voor de energiecrisis in onze sector te komen', betoogt voorzitter Bom-Lemstra aan haar leden. Daarbij benadrukt ze het belang van de energietransitie, waarvoor afspraken gemaakt zijn in het regeerakkoord.

'Wij hebben bedrijven die daar een wezenlijke bijdrage aan kunnen leveren en dat ook al doen. Maar door de liquiditeitsproblemen ligt er geen geld meer op de plank om hierin te investeren', weet ze. Daardoor zal de transitie vertragen dan wel onmogelijk worden. Dat is niet alleen van invloed op de productiebedrijven, maar zal ook gevolgen hebben voor de gehele keten.


Economische topsector

In de brief wordt ook gewezen op de glastuinbouw als economische topsector van Nederland. De ondertekenaars stellen dat het gaat om een innovatieve sector die wereldwijd hoog aangeschreven staat. 'We zijn het waard om overeind te houden', benadrukt Bom-Lemstra.

Een aantal provincies en glastuinbouwgemeentes ziet dit belang in en steunt om die reden het initiatief van de glastuinbouwketen. Nu is het aan het kabinet om met maatregelen te komen die er op korte termijn voor zorgen dat er weer liquiditeit beschikbaar komt voor glastuinbouwbedrijven, zodat deze niet hoeven interen op hun reserves.

Lees ook

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  10° / 8°
  85 %
 • Donderdag
  13° / 7°
  90 %
 • Vrijdag
  10° / 5°
  70 %
Meer weer