Marktprogramma voor beter verdienmodel duurzamer voedsel

Marktprogramma Verduurzaming Dierlijke Producten (VDP) moet de vraag naar vlees, vis, zuivel en eieren met bovenwettelijke duurzame prestaties vergroten. Daarbij moet het een beter verdienmodel voor alle partijen binnen de voedselketen realiseren.

Marktprogramma+voor+beter+verdienmodel+duurzamer+voedsel
© Nieuwe Oogst

Om dit te bereiken, slaan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en partijen binnen de dierlijke voedselketen de handen ineen met het marktprogramma. Dat ondersteunt initiatieven van ketens met kennis, onderzoek en voorlichting. Er is aandacht voor alle afzetkanalen: retail, foodservice, catering en speciaalzaken. Ook het internationale afzetkanaal wordt erbij betrokken.

LNV ondersteunt het programma met 4 miljoen euro en zet in op het beter laten aansluiten van bestaande regelingen voor innovatie, onderzoek en onderwijs op de ontwikkelingen in de afzetmarkten. Alliantie Verduurzaming Voedsel ondersteunt de samenwerking.


Verbreden en versnellen

Programmateam VDP brengt vraag en aanbod van duurzamere dierlijke producten bij elkaar en houdt overzicht in kansen en knelpunten voor bedrijven, overheden, non-gouvernementele organisatie, onderwijs en onderzoek. Het doel is om de vraag naar duurzamer vlees, vis, zuivel en eieren te vergroten, met een verdienmodel voor alle partijen binnen de voedselketen. In het retailkanaal is het aandeel vlees en vleeswaren met een keurmerk al bijna 40 procent en groeit al jaren. Deze ontwikkeling gaat het marktprogramma verbreden en versnellen.

Marije Beens, directeur-generaal Agro van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: 'De veehouderij verduurzamen is niet alleen een opgave voor de agrarisch ondernemers zelf, alle partijen binnen de voedselketen spelen hier een belangrijke rol in. Ook wij als consument. Daarvoor is het belangrijk dat consumenten een bewuste keuze kunnen maken bij een slager, speciaalzaak, in de supermarkt of bij het eten buiten de deur. Daarom zie ik veel toegevoegde waarde in de samenwerking tussen deze partijen in het marktprogramma'.


Afzetkanalen

Het marktprogramma helpt bedrijven binnen de voedselketen om knelpunten op het gebied van verduurzaming en ketensamenwerking weg te nemen. De combinatie van partijen binnen het programma zorgt ervoor dat er brede kennis is over zowel de knelpunten bij de afzetkanalen als de productie van duurzamere producten.

Wanneer een cateraar, verwerker, een groep veehouders of een supermarkt tegen belemmeringen aanloopt, bijvoorbeeld op het gebied van investeringen, afstemming wet- en regelgeving of samenwerking, biedt Marktprogramma VDP hulp. Zo zorgt het voor concrete en actieve samenwerking tussen ketens, overheden, maatschappelijke organisaties, onderwijs en onderzoek- en kennisinstellingen. Daarnaast zetten de partijen zich in om informatie en educatie over duurzaamheid te vergroten in alle sectoren.

Om verduurzaming te bewerkstelligen, heb je kennis van duurzaamheid in andere branches nodig, maar ook kennis over de verschillende subthema's van verduurzaming. Zo richt marktprogramma VDP zich niet alleen op dierenwelzijn, maar op integrale verduurzaming. Dat doet het met aandacht voor klimaat, natuur en milieu. Kennisdeling gebeurt door zogenoemde 'KetenKennisDialogen' te organiseren voor bedrijven en door jaarlijks een rapportage op te stellen van knelpunten en kansen in de verschillende afzetkanalen.


Dierenwelzijn

Het Beter Leven-keurmerk van de Dierenbescherming laat zien dat het bovenwettelijk verbeteren van dierenwelzijn via de markt succesvol kan uitpakken. 'Samenwerking is het sleutelwoord: tussen ketenpartijen, leunend op het vertrouwen in maatschappelijke organisaties en met een faciliterende overheid. We willen graag die ketenaanpak nu omzetten naar een transitie, om te beginnen voor 1 ster kip', aldus Gemma Willemsen, corporate strategisch adviseur.

Marc Jansen, bestuurslid stichting Alliantie Verduurzaming Voedsel, geeft aan dat de foodsector al jaren werkt aan een zo duurzaam mogelijk vleesassortiment. 'Als voedselketen hebben we namelijk een verantwoordelijkheid in ontwikkelingen die de samenleving van ons vraagt. Van aanbod gericht naar vraaggestuurd, dat is een belangrijke ontwikkeling die we moeten vasthouden en stimuleren.'

Het is volgens hem steeds belangrijker om samen te werken binnen de keten om de vraag naar duurzamere producten te vergroten in alle afzetkanalen. 'We kijken daarbij niet alleen naar de Nederlandse markt, maar houden ook rekening met de export van landbouwproducten. Er is werk aan de winkel, van klant tot land en van boer tot bord.'


Deelnemende partijen

De deelnemende partijen zijn naast LNV momenteel: LTO, Centraal Bureau Levensmiddelen (CBL), Federatie Levensmiddelen Industrie (FNLI), Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi), Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties (Veneca), Dierenbescherming, Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS), Centrale Organisatie Vleessector (COV) en de Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie (Nepluvi).

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  18° / 10°
  50 %
 • Zondag
  20° / 9°
  10 %
 • Maandag
  22° / 10°
  5 %
Meer weer