Groter risico op wateroverlast in beekdalen Zuidoost-Drenthe

Het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen is woensdag akkoord gegaan met een nieuw waterbeheerprogramma. Meest ingrijpende verandering is dat het hoogwaterregime voor de gronden in de beekdalen in Zuidoost-Drenthe is aangepast.

Groter+risico+op+wateroverlast+in+beekdalen+Zuidoost%2DDrenthe
© Joost de la Court

In plaats van eens in de 25 jaar is het overstromingsrisico in de beekdalen teruggebracht naar eens in de tien jaar. Dat is de huidige norm voor grasland, die nu dus ook voor akkerbouwpercelen gaat gelden. De aanpassing kan gevolgen hebben in met name het beekdal van het Schoonebeekerdiep. Juist akkerbouwgewassen zijn gevoelig voor wateroverlast. LTO Noord heeft in de afgelopen tijd dan ook bezwaar aangetekend.

Vechtstromen stelt dat de aanpassing nodig is, omdat door klimaatverandering de neerslagpieken toenemen. Daarmee worden de voorheen gehanteerde normen voor mogelijke wateroverlast in de beekdalen steeds lastiger haalbaar. Ook wil het waterschap het waterbeheer in het hele werkgebied onder dezelfde normering laten vallen. In het Drentse deel gelden dan dezelfde normen als in Overijssel.


Amendementen

Volgens waterschapsbestuurder Wilbert Siebring van de fractie Landbouw in het waterschap was het nieuwe waterbeheerprogramma niet tegen te houden. 'Wel hebben we twee amendementen aangenomen gekregen die ons handvatten geven om zo nodig in te grijpen.'

Zo is volgens hem nog eens vastgelegd dat voor aanpassingen in het dagelijks peilbeheer altijd eerst een gebiedsproces moet worden doorlopen. 'Daarnaast mag het waterschap niet actief zorgen voor toename van het risico op wateroverlast, zoals door het laten dichtgroeien van watergangen.'

Uiteindelijk stemde alleen bestuurder Henriëtte Kramer uit Coevorden tegen het nieuwe waterbeheerplan. Zij kon zich als lid van de fractie Landbouw principieel niet vinden in de nieuwe opzet, waarbij 'functie volgt peil' volgens haar de norm wordt.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Vrijdag
  17° / 11°
  50 %
 • Zaterdag
  18° / 10°
  50 %
 • Zondag
  20° / 9°
  10 %
Meer weer