POV-leden willen blijven samenwerken met LTO

Het merendeel van de leden van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) wil dat de organisatie blijft samenwerken met LTO Nederland. Vooral de waarde van LTO in de regio's wordt gezien als belangrijk. Dat blijkt uit een ledenconsultatie van de POV.

De uitkomsten van de ledenconsultatie werden maandagavond 29 november besproken tijden de algemene ledenvergadering. Bij de totstandkoming van de POV is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met LTO Nederland en de LTO-regio's, licht POV-voorzitter Linda Verriet toe.

Die samenwerkingsovereenkomst liep 1 januari 2021 af en is met een jaar verlengd. Dit jaar is gebruikt om de afspraken te evalueren en herzien. De gesprekken daarover zitten in een eindfase. 'De ledenconsultatie bevestigt dat de koers van het bestuur de juiste is', zegt Verriet.

Een representatief deel van de achterban reageerde op de zes vragen. Verriet noemt de ledenconsultatie een van de instrumenten die de POV inzette om alle leden de kans te geven hun stem te laten horen. In het afgelopen jaar zijn het landelijk bestuur en de regio's meegenomen in de discussie.


Belangen varkenshouders

Bijna unaniem zijn de leden over het feit dat de POV een zelfstandige organisatie is, met een eigen structuur, bestuur en besluitvorming. En aan die positie moet verder worden gebouwd. Varkenshouders hechten belang aan hun eigen identiteit en de belangenbehartiging via Eén Varkensgeluid.


• Lees ook de column van Linda Verriet: 'Benut de kennis en kunde van boeren'

93 procent van de leden vindt dat de POV zo breed mogelijk moet samenwerken met andere landbouworganisaties en ketenpartners, mits de belangen gelijk zijn. Het bericht van dit weekend dat Farmers Defence Force (FDF) een Team Varkens heeft opgericht, verraste POV.

De belangenbehartiger gaat daarover in gesprek met FDF. 'Bij mijn achterban roept dat de vraag op of onze sector opnieuw versnippert. We zijn een kleine club in een krimpende sector. We kunnen ons dat niet permitteren. Bovendien is er binnen de POV voor alle varkenshouders ruimte om richting te geven aan beleid.'


Regionaal sterk

POV-leden spreken hun waardering uit over de samenwerking binnen de LTO-afdelingen. 83 procent noemt LTO belangrijk voor een effectieve belangenbehartiging in de regio en bij gemeenten. De varkenshouderij is te klein om dat zelf te organiseren. Samenwerking noemen de leden belangrijk.

Wel vinden de POV-leden dat de zichtbaarheid van de varkenshouderij op lokaal en regionaal niveau beter kan. Verriet beaamt dat daar een verbeterslag mogelijk is en geeft aan dat de POV-regiobestuurders daarin gaan faciliteren. Verriet: 'Het varkensgeluid moet tot op lokaal niveau doorklinken.'

63 procent van de leden vindt het van waarde dat LTO de POV blijft vertegenwoordigen aan tafel bij overheden, bedrijfsleven en ngo's. Ze zeggen dat het belangrijk is dat sectoren niet tegen elkaar worden uitgespeeld en dat de POV zelf de regie houdt.


Eigen koers

Verriet geeft aan dat zij zich daarvan terdege bewust is en dat de organisatie de afgelopen jaren daar ook hard aan werkte. 'Op de intersectorale thema's varen wij onze eigen koers. Het varkenshouderijbelang staat voor ons voorop. Moeten er concessies worden gedaan, dan brengen wij ons standpunt zelf tot de hoogste bestuurstafel.'


Dat heeft alles te maken met de structuur van de POV, waarbij besluitvorming van onderaf plaatsvindt. Het landelijk bestuur bepaalt de koers van de POV en neemt standpunten in, gevoed door regiobesturen en leden uit de regio's.

Verriet: 'Daarbinnen hebben het dagelijks bestuur en ik alle ruimte om gesprekken te voeren en tot uitwerken en verdieping te komen. Ik heb geen mandaat om bijvoorbeeld concessies te doen in onderhandelingen die buiten de kaders van het landelijk bestuur vallen. Dan moet ik eerst terug naar mijn bestuur.'


Ledenadministratie in eigen hand

Uit de ledenconsultatie blijkt verder dat de achterban van de POV (89 procent) wil dat de organisatie zelf verantwoordelijk wordt voor de ledenadministratie en het innen van de contributie. Nu gebeurt dat door LTO en de opbouw van de contributie verschilt per regio. Daarnaast wil POV zelf in contact staan met de leden.

'Van onze leden is 45 procent enkel lid van POV en niet van LTO. Onze leden vragen om efficiëntie, transparantie en uniformiteit. Eenzelfde afrekening voor elk lid en helderheid over de afkomst.' In de gesprekken met LTO over de nieuwe samenwerkingsovereenkomst is dat onderwerp van gesprek, laat Verriet weten.

Verriet is tevreden met de uitslag van de ledenconsultatie. Die sluit aan bij de koers die het bestuur vaart en geeft handvatten voor de samenwerkingsovereenkomst met LTO. 'We moeten op zoek naar de beste, voor onze sector meest effectieve samenwerkingsvormen.'

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Vrijdag
  19° / 11°
  50 %
 • Zaterdag
  20° / 13°
  50 %
 • Zondag
  17° / 13°
  10 %
Meer weer