Akkerbouw positief over aanpassingen nitraatplan

BO Akkerbouw noemt het positief dat landbouwminister Carola Schouten de zorgen van de akkerbouwsector over het aanvankelijke voorstel voor het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn serieus neemt.

Akkerbouw+positief+over+aanpassingen+nitraatplan
© Han Reindsen

BO Akkerbouw en haar leden hebben zich er de afgelopen periode voor ingezet dat het zevende actieprogramma dusdanig wordt aangepast dat het beter aansluit op de agrarische praktijk. Volgens de organisatie is veel van de inbreng van de sector terug te vinden in het gewijzigde plan, waarover de LNV-minister afgelopen week de Tweede Kamer informeerde.

Vooral positief is BO Akkerbouw over de optie voor maatwerkaanpak waar boeren zelf voor kunnen kiezen. Ook is het voor de akkerbouw belangrijk dat de harde deadline van 1 oktober, voor het inzaaien van vanggewassen en daarmee voor de oogst van de gewassen, is geschrapt.


Evenwichtiger pakket

In een reactie erkent directeur André Hoogendijk dat het gewijzigde plan nog steeds een pakket is met voor akkerbouwers pijnlijke maatregelen. 'We staan echter als sector ook aan de lat om te zorgen voor een goede waterkwaliteit. Het gewijzigde actieprogramma is een evenwichtiger pakket aan maatregelen dat meer recht doet aan het ondernemerschap van onze akkerbouwers en aan de praktische realiteit van het verwerken van akkerbouwgewassen.'

Het traject van het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn eindigt hier nog niet, stelt Hoogendijk. BO Akkerbouw heeft zich in een breed consortium van landbouwpartijen ingezet voor een maatwerkaanpak. Daarbij krijgen ondernemers de keuze voor meer vrijheid om zelf te sturen op vermindering van het stikstofbodemoverschot en daarmee de nitraatuitspoeling. Deze aanpak wordt de komende maanden verder uitgewerkt.


Uiterste inzaaidatum

Verder heeft BO Akkerbouw bij LNV aangegeven dat de uiterste inzaaidatum van vanggewassen per 1 oktober niet werkbaar is en niet in het belang van de waterkwaliteit. De hoofdgewassen nemen in het najaar immers zelf ook nog stikstof op. Er komt een lijst met 'wintergewassen', waarvoor de oogstdatum van 1 oktober niet geldt. BO Akkerbouw heeft hierover overleg met LNV met als inzet dat de lijst uitvoerbaar en handhaafbaar is.

Voor andere gewassen komt er een korting op de gebruiksnorm indien er later dan 1 oktober wordt ingezaaid. De minister van LNV vraagt hiervoor advies aan de Commissie Deskundigen Meststoffenwet. BO Akkerbouw en haar leden zullen relevant onderzoek aanleveren bij deze commissie waar het gaat om de stikstofopname van akkerbouwgewassen in het najaar.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  22° / 14°
  5 %
 • Donderdag
  24° / 12°
  5 %
 • Vrijdag
  23° / 16°
  90 %
Meer weer