Schouten in gesprek over verbeteren afzet biologische producten

Landbouwminister Carola Schouten is in gesprek met marktpartijen over verbeteren van de afzet van biologische producten. Het gaat onder meer om extra aandacht voor biologisch bij supermarkten, horeca en catering. Maar ook over de mogelijkheden om de verkoop van onverpakte biologische producten te verbeteren.

Schouten+in+gesprek+over+verbeteren+afzet+biologische+producten
© Dirk Hol

Dat blijkt uit een Kamerbrief die de minister deze week naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Ze zet deze stappen in het kader van de uitvoering van moties van de Kamerleden Roelof Bisschop (SGP), Tjeerd de Groot (D66) en Derk Boswijk (CDA).


Lees ook: Hekkensluiter Nederland toch maar aan de slag met biologisch

Met een motie van De Groot en Boswijk verzocht de Tweede Kamer de regering een convenant te sluiten over de inzet van supermarkten op het gebied van voorlichting, schapruimte en aanbod van biologische producten. Schouten is hierover in gesprek met koepelorganisatie Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL). Ze wil kijken naar marktontwikkeling gericht op de hele keten en de verschillende verkoopkanalen, waaronder ook catering en horeca.


Onverpakte producten

De motie van Bisschop behelst een oproep om met betrokken branchepartijen in gesprek te gaan om te zoeken naar oplossingen voor verkooppunten met een beperkte omzet van onverpakte biologische producten. De drempel van certificering voor deze verkooppunten wordt daarmee weggenomen.


Schouten wijst in dit verband op een nieuwe Europese Verordening. Die biedt onder voorwaarden de mogelijkheid voor kleine verkooppunten, die onverpakte biologische producten produceren, bereiden, opslaan en verkopen, vrij te stellen van de certificeringsplicht. Boerderijwinkels van biologische boeren en tuinders, die alleen eigen onverpakte producten verkopen, hoeven niet additioneel te worden gecertificeerd. De verkoop van producten wordt bij hen meegenomen bij de certificering als producent.

Grotere verkooppunten die niet onder de hiervoor benoemde uitzonderingen vallen, zoals de meeste supermarkten, moeten zich te laten certificeren als zij onverpakte biologische producten verkopen of ter plekke de bereiding doen. Zoals bijvoorbeeld het afbakken van brood. Hierop zijn in de nieuwe Europese Verordening geen uitzonderingen mogelijk.


Bloembollen en perkgoed

Verder kwam de minister terug op een andere motie van De Groot en Boswijk. Daarmee verzochten ze de regering om met de biologische sector, gemeenten en provincies te bekijken of het mogelijk is het aandeel biologische bloembollen en perkgoed, dat afgenomen wordt door gemeenten en provincies, binnen afzienbare tijd te verhogen naar minimaal 25 procent.

Schouten heeft daarover gesproken met het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) en betrokken handelsorganisaties in biologische bollen. Volgens haar is uit de gesprekken gebleken dat de afzetproblematiek complexer is dan alleen de stimulering van de vraagkant.


Gemeentelijke groenvoorziening

De beschikbaarheid van de juiste hoeveelheden biologische bollen en perkgoed op de juiste tijdstippen is een probleem. Dat komt omdat de biologische bollentelers ten minste twee jaar nodig hebben om de gevraagde partijen te produceren. Die duur past veelal niet in de planning van de gemeentelijke groenvoorziening. Vraag en aanbod komen daardoor nog moeizaam bij elkaar.

Het areaal biologische bollenteelt is vrij beperkt en redelijk stabiel, dat geldt ook voor het aantal telers. De omschakeling naar biologische bollenteelt is niet eenvoudig en zal naar verwachting niet op korte termijn leiden tot een groter areaal, denkt Schouten. Er is wel interesse bij gemeenten en provincies om meer biologische bollen en perkgoed af te nemen.


Nationale strategie

Schouten meldde tevens dat zij werkt aan een nationale strategie voor biologische productie en consumptie. Deze wordt volgend jaar naar de Tweede Kamer gezonden. Bij het opstellen kijkt ze naar de gehele keten: van productie tot verkoop aan consumenten.

Met het opstellen van de nationale strategie levert Nederland een bijdrage aan de nationale en Europese ambities voor verduurzaming van de landbouw, zoals de Europese Commissie deze in de Green Deal en de daaruit volgende boer-tot-bordstrategie en Biodiversiteitsstrategie heeft gepresenteerd.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  9° / 7°
  95 %
 • Zondag
  10° / 7°
  85 %
 • Maandag
  10° / 9°
  90 %
Meer weer